"Huis in overstromingsgebied illegaal"

De Raad van State heeft een bouwvergunning vernietigd van een huis in Geraardsbergen omdat het in overstromingsgebied ligt. Bij de overstromingen van vorig jaar stond het water in de straat tot een meter hoog.

Plaatselijke milieubewegingen klagen al jaren aan dat er in het gebied gebouwd mag worden, ondanks het feit dat het gevoelig is voor overstromingen.

Het Milieufront Omer Wattez diende een klacht in tegen de bouwvergunning en de Raad van State oordeelt nu dat de vergunning geen rekening houdt met de watertoets die wettelijk verplicht is.

De watertoets is een beleidsinstrument dat in 2003 door de Vlaamse overheid in het leven werd geroepen om te vermijden dat mensen nog zouden kunnen bouwen in overstromingsgebied. In principe kun je in Vlaanderen pas een bouwvergunning krijgen als je grond die watertoets heeft doorstaan.

Bij het gemeentebestuur in Geraardsbergen is te horen dat er wèl rekening gehouden is met watertoets. Volgens burgemeester Freddy De Chou vindt de Raad van State dat de beslissing om de bouwvergunning toe te kennen onvoldoende geargumenteerd is. De gemeente is daarom van plan een nieuwe bouwvergunning die beter onderbouwd is af te leveren.

Er lopen overigens nog andere procedures bij de Raad van State tegen bouwvergunningen in dezelfde straat.