Fraude met zonnepanelen bij particulieren?

De VREG, de toezichthouder op de Vlaamse energiemarkt, onderzoekt 250 mogelijke gevallen van fraude met zonnepanelen door particulieren. Het gaat om mensen die geknoeid hebben met de datum waarop hun installatie in werking is getreden.

Door een andere datum op te geven, zouden ze meer overheidssteun hebben gekregen voor hun groene energie. In sommige gevallen zou het om een vergissing gaan, maar wie bewust heeft gefraudeerd, zal volgens de VREG worden beboet.

"We overleggen nu met het gerecht om te zien hoe we daarmee omgaan", zegt André Pictoel van de VREG. "We hebben ook vastgesteld dat er een aantal keuringsmechanismes bij betrokken waren en die hebben we doorgegeven aan de Federale Overheidsdienst Economie."

De netbeheerders controleren voor elke nieuwe installatie of de gegevens in de VREG-databank, die de eigenaar van de zonnepanelen zelf heeft ingevuld, overeenstemmen met de gegevens opgenomen in het keuringsverslag van de installatie.

De controle op de datum van indienstname van de installatie is nodig om te verzekeren dat aan elke installatie de juiste minimumsteun wordt betaald. Die minimumsteun per groenestroomcertificaat is immers afhankelijk van de datum van indienstname. "Die datum kan niet vroeger zijn dan de datum van de keuring," luidt het.

Als bij de aanmelding bij de VREG een datum van indienstname wordt ingevuld die vroeger is dan de datum van de keuring, wordt die datum rechtgezet. Daardoor werd al voor meer dan 250 installaties het bedrag van de minimumsteun aangepast.