Gebruiksvriendelijke VDAB-kaart arbeidsmarkt

De VDAB brengt met een nieuwe online applicatie de arbeidsmarkt overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en grafisch in kaart. Zo kunt u bijvoorbeeld heel gemakkelijk vaststellen in welke provincie, stad of zelfs wijk de werkloosheid het hoogst is.

De applicatie biedt een schat van informatie voor lokale beleidsmakers. De verhouding tussen de werkgelegenheidsgraad en de werkloosheid kan op verschillende niveaus worden opgevraagd en vergeleken. Ook het aandeel jongeren, laaggeschoolden en allochtonen kan gemakkelijk worden gevolgd.

Algemeen is de werkloosheid het laagst in kleine landelijke gemeenten, zoals de West-Vlaamse gemeente Staden of de Limburgse gemeente Herstappe (beide 2,3%). In steden zoals Antwerpen (14,9%) ligt de werkloosheid stukken hoger. Als we enkel naar de centrumsteden kijken, valt op dat ook Oostende (11,8%), Genk (11,5%) en Gent (11,4%) een grote werkloosheid kennen.

De werkloosheid bij jongeren is wel opvallend hoger in landelijke gemeenten dan bijvoorbeeld in de centrumsteden. In het West-Vlaamse Hooglede is 34,7% van de werklozen jonger dan 25 jaar. Ook Spiere-Helkijn, Mesen en Pittem scoren hoger dan 30%. In centrumsteden als Roeselare (11,2%) of Leuven (17%) is dit veel lager. Grotere steden als Antwerpen (25,8%) en Gent (22,5%) scoren wel hoger, maar nog steeds lager dan verschillende kleine landelijke gemeenten.

Wat het aandeel allochtonen in de werkloosheidscijfers betreft, scheert vooral Vilvoorde (50%) hoge toppen. Ook Antwerpen (47,8%), Machelen (47,5%) en Mechelen (45,2%) scoren hierin hoog.

Wie zelf de arbeidsmarktinformatie wil raadplegen kan dit gratis op http://wegwijs.vdab.be

Meest gelezen