Gentse OCMW mag geen Turks gebruiken in folder

De taalrichtlijn van het Gentse OCMW is vernietigd door Vlaams minister van Bestuurszaken en Inburgering Geert Bourgeois (N-VA). Het OCMW wil in zijn communicatie ook andere talen dan het Nederlands gebruiken en dat is in strijd met de taalwetgeving, klinkt het.

Het OCMW wil bijvoorbeeld folders kunnen verspreiden met naast het Nederlands de tekst in het Turks om zo de communicatie met de Turkse gemeenschap in de stad te vergemakkelijken.

Volgens de taalwetgeving moet de communicatie echter eentalig Nederlands zijn. Er bestaat wel de taalhoffelijkheidsregeling, waarbij uitzonderlijk een tolk kan worden gebruikt of kan worden overgeschakeld op een vreemde taal. Minister Bourgeois vindt evenwel dat die uitzondering niet de regel mag worden.

"Het OCMW van Gent heeft eigenlijk een heel concrete richtlijn opgemaakt, waarbij van die uitzondering, de taalhoffelijkheidsregeling, die alleen in welbepaalde gevallen kan, bijna de regel gemaakt wordt", zegt hij.

"Het OCMW heeft zich een bevoegdheid toegeëigend die het niet heeft en die strijdig is met de taalwetgeving. De gouverneur had de beslissing al geschorst op die gronden. Het OCMW heeft toch gemeend daar te moeten mee doorgaan en dus restte er mij niets anders dan de richtlijn te vernietigen."

Het OCMW van Gent kan nog naar de Raad van State trekken, maar heeft nog niet gereageerd op de beslissing van de minister.