Grootste psychiatrische ziekenhuis in St-Truiden

De twee Sint-Truidense ziekenhuizen Sancta Maria en Ziekeren smelten samen tot het grootste psychiatrische ziekenhuis van het land. Het fusieziekenhuis krijgt de naam Asster.

Met meer dan 731 ziekenhuisbedden en plaatsen vormt de fusie de grootste in zijn soort. Ondanks de grote capaciteit, 1.879 opnames in 2010, wil het fusieziekenhuis meer aandacht besteden aan thuiszorg, online hulpverlening, daghospitalisatie en gespecialiseerde zorg in allerlei woonvormen.

"De voornaamste trend in onze sector is de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg", zeggen Jaak Poncelet en Jos Moers, beiden directeur van Asster. "De tijd dat mensen met een psychiatrisch probleem langdurig in een centrum werden behandeld, is definitief voorbij. Wij willen de voortrekker zijn in innoverende zorgmodules die zo dicht mogelijk aansluiten bij de concrete leefwereld van de patiënten."

Dat maakt het mogelijk om in de psychiatrische centra zelf de toegenomen nood aan psychiatrische hulp op te vangen. Het aantal gedwongen opnames is zeer sterk gestegen, vooral bij kinderen en jongvolwassenen", aldus de directie. "Een uitbreiding van deze afdeling is noodzakelijk."

Meer algemeen nemen de stemmingsstoornissen en afhankelijkheidsproblemen (verslavingen) toe. Depressie is dé aandoening van de 21e eeuw."