Raad van State stelt quotawet in vraag

De Raad van State heeft fundamentele bezwaren bij het wetsvoorstel over de verplichte quota voor vrouwen in de raad van bestuur van beursgenoteerde bedrijven. De toekomst van de wet is daardoor hoogst onzeker.
Als de wet er komt, moet de raad van bestuur van beursgenoteerde bedrijven, zoals Belgacom, minstens voor een derde uit vrouwen bestaan.

In de Kamer ligt een wetsvoorstel klaar dat bepaalt dat bestuursorganen van beursgenoteerde bedrijven minstens voor een derde uit vrouwen moeten bestaan. Op die manier moet er een einde komen aan de mannenbastions die vele bedrijven nog zijn. De Raad van State stelt echter grote vraagtekens bij die verplichting en sluit zich op die manier aan bij de tegenstanders van de wet, zoals de N-VA.

"De Raad van State bevestigt wat wij altijd hebben gezegd. We erkennen dat er nog altijd een probleem is wat betreft gelijkekansenbeleid, dat er voor mannen en vrouwen nog altijd niet dezelfde kansen gelden", zegt Sarah Smeyers van de N-VA. "Maar wij willen geen verhaal van meer of minder kansen voor het ene of het andere geslacht."

De Raad van State heeft ook kritiek op de sancties die de wet een bedrijf wil opleggen als er onvoldoende vrouwen in de raad van bestuur zitten. "De Raad van State benadrukt nog eens hoe gevaarlijk het kan zijn voor het bedrijfsleven, omdat bijvoorbeeld iedere beslissing van een algemene vergadering die niet voldoet aan die quota, nietig verklaard kan worden. Dat is echt nefast voor de ondernemerswereld."

De voorstanders van de wet zijn echter niet van plan om de wettelijke verplichting van het aantal vrouwen in de raden van bestuur zomaar op te geven. "De Raad van State bevestigt de ongelijkheid nog eens, voor ons is het dus zeer belangrijk om hiermee door te gaan", reageert Sonja Becq van CD&V. "Bovendien moet je weten dat raden van bestuur die gemengd zijn samengesteld, betere resultaten halen. Dat blijkt uit ook internationale studies. En men kan toch niet tegen betere resultaten zijn?"