"Dubbele vergrijzing" aan de kust

De kuststrook heeft gemiddeld de oudste bevolking van Vlaanderen. Opvallend is wel dat ouderen vanaf 85 jaar terugkeren naar de plek waar ze vandaan komen.

Volgens een studie van de Vlaamse overheid is de gemiddelde leeftijd van een bewoner aan de kust nu 46 jaar. Dat is ouder dan om het even waar elders in Vlaanderen.

Aan de kust is er dan ook sprake van een dubbele vergrijzing. Net zoals elders in Vlaanderen stijgt de levensverwachting, maar bovendien verhuizen ook veel ouderen uit het binnenland naar de kust.

De kustburgemeesters willen nu ook de infrastructuur meer aanpassen aan die mensen. Zo willen ze dat het aantal bedden in rusthuizen verhoogd wordt, want die zijn berekend op mensen die in de streek gedomicilieerd zijn. Mensen met een tweede verblijf aan de kust, tellen niet mee in die cijfers.

Opvallend in de studie is ook dat ouderen vanaf 85 jaar terugkeren naar de plaats waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat ze daar meer kunnen rekenen op nazorg van hun familieleden.

De grote uitzondering is Bredene. Die gemeente beschikt over een relatief jonge bevolking met minder dan 20 procent 65-plussers.