Californië moet 40.000 gevangenen laten gaan

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft een vonnis van een Californische rechtbank bevestigd, waardoor Californië zo'n 40.000 gevangenen moet vrijlaten als maatregel om de gezondheidszorg, zowel de fysieke als de psychische, in de gevangenissen van de staat te verbeteren.

De gevangenissen in Californië zijn overbevolkt, waardoor de grondwettelijke rechten van de gevangenen in het gedrang worden gebracht. Zo luidde het oordeel van een Californische rechtbank, maar de Californische overheid ging in beroep. Het Hooggerechtshof heeft nu het vonnis bevestigd, waardoor tienduizenden gevangenen zullen vrijkomen.

"Het is aan de staat om te zien op welke manier de overbevolking in de gevangenissen kan worden aangepakt", oordeelt het Hooggerechtshof. "Maar als die staat daar met de bouw van nieuwe gevangenissen of het overplaatsen van gevangenen naar andere staten niet voldoende in slaagt, moet ze zich schikken naar de beslissing en een bepaald aantal gedetineerden voor het einde van hun straf vrijlaten."