Chauffeurs De Lijn zijn 18 dagen per jaar afwezig

De chauffeurs van De Lijn zijn gemiddeld 18 dagen per jaar afwezig op het werk. Dat is veel meer dan het gemiddelde in de privésector en ook meer dan de Vlaamse ambtenaren. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Een gemiddelde afwezigheid van 18 dagen per jaar komt neer op 8,5 procent van de arbeidsdagen. Ter vergelijking: een bediende in de privésector is 2,1 procent van de arbeidsdagen afwezig, een arbeider 3,5 procent.

De kranten verwijzen naar cijfers die Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open VLD) heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V). Volgens Keulen zou de Vlaamse overheid minimaal 28 miljoen euro kunnen besparen als het ziekteverzuim bij De Lijn even laag zou zijn als in de privésector.

Keulen wijt de hoge afwezigheidscijfers aan een verkeerde mentaliteit. "Bij de overheid blijft men makkelijker thuis dan in de privé. Men is zekerder van zijn job, terwijl personeel in de privésector sneller voor het blok wordt geplaatst."

Volgens woordvoerster Astrid Hulhoven is de hoge afwezigheidsgraad niet te wijten aan een te lakse aanpak en heeft De Lijn een streng controlebeleid. "Als mensen drie keer in een kalenderjaar afwezig zijn, komt de derde keer een controlearts op bezoek. En je moet een ziektebriefje hebben vanaf de eerste dag dat je afwezig bent."