Fitch wijzigt ratingoutlook naar "negatief"

De kredietbeoordelaar Fitch heeft de ratingoutlook voor België gewijzigd van "stabiel" naar "negatief". Dat is een dreiging dat ons land een lagere kredietbeoordeling kan krijgen en dus een hogere rente zou moeten betalen. Volgens minister Reynders zal de begroting voor dit jaar beter uitvallen dan voorzien.

De langetermijnrating zelf blijft behouden op AA+, zo heeft Fitch vandaag meegedeeld. De kredietbeoordelaar verwijst naar de politieke impasse in België. "Zonder politieke overeenkomst over institutionele hervormingen zal het moeilijk worden om een begroting in evenwicht te halen, zoals opgenomen is in het stabiliteitsprogramma", zegt Fitch.

In december had het kredietratingbureau Standard & Poor's de outlook voor België al op "negatief" gezet.

Reynders optimistisch

Minister van Financiën Didier Reynders (MR) is ervan overtuigd dat de begroting 2011 met een beter resultaat zal afsluiten dan verwacht, zoals ook in 2010 het geval was. "Onze begroting 2011 is gebaseerd op erg voorzichtige schattingen, met name over de inkomsten", zegt Reynders. "Bovendien hebben we bijvoorbeeld een eventuele hogere bijdrage van de elektriciteitsproducenten als compensatie voor de nucleaire rente niet ingeschreven".

Reynders voegt eraan toe dat het einde van het jaar moet worden afgewacht om het definitieve begrotingsresultaat voor 2011 te kennen, maar hij is optimistisch. "Ik ben ervan overtuigd dat de begrotingsresultaten eind 2011 beter zullen zijn dan de cijfers die werden aangekondigd, zoals dat in 2010 het geval was", zei hij aan het persagentschap Belga.

Zijn collega van Begroting Guy Vanhengel (Open VLD) blijft ook positief. Hij merkt het verschil op tussen de rating en de outlook. Ook krijgt de huidige regering van lopende zaken zelfs een schouderklopje van Fitch, merkt hij op.

Toch vindt ook Vanhengel dat een regering met volheid van bevoegdheden nu wel echt nodig is.