Hinder bij spoorverkeer door vakbondsactie

Het treinverkeer heeft heel de dag hinder ondervonden van een vakbondsactie. Een deel van het spoorwegpersoneel had tussen 12 en 14 uur het werk neergelegd voor infosessies over de besparingsplannen bij de NMBS. Dat leidde tot geschrapte treinen en vertragingen, vooral tussen Brussel en Antwerpen, en tussen Gent en Mechelen. Na 14 uur is het grootste deel van het personeel opnieuw aan de slag gegaan, maar ook tijdens de avondspits waren er nog vertragingen.

De christelijke en socialistische spoorvakbonden hebben tussen 12 en 14 uur infovergaderingen voor het personeel gehouden. Het ging dus niet om een echte werkonderbreking, maar doordat velen de vergaderingen bijwoonden, was er minder personeel aan het werk. De bonden zijn ongerust over de besparingsplannen. Ze hekelen vooral het feit dat het altijd de basis is die moet inleveren en dat er niet bespaard wordt aan de top.

De infosessies leidden tot afgeschafte treinen en vertragingen op enkele lijnen. De hinder van de vroege namiddag zette zich ook nog doorzetten tot het einde van de avondspits, en dat met vertragingen tot 20 minuten.

 In Vlaanderen was er hinder op de assen Brussel-Antwerpen, Gent-Dendermonde-Mechelen-Leuven en tussen Mechelen en Sint-Niklaas. In Wallonië was er hinder vanuit Charleroi naar Brussel, en op de lijnen Aarlen-Namen en Namen-Luik. De situatie is te volgen via Railtime.be.

Bonden beslissen donderdag over algemene staking

Jos Digneffe van de socialistische vakbond ACOD verwachtte vanmorgen dat er weinig of geen problemen zouden zijn in Vlaanderen. "Ik denk dat het niet abnormaler zal zijn dan op andere dagen. Ik bedoel daarmee: er scheelt elke dag ergens wel iets. Dat is net een van de zaken waar we tegen protesteren."

De bonden willen naar eigen zeggen net de "bondgenoot" van de reiziger zijn. De besparingen leidden immers tot minder service, klinkt het. "Het afschaffen van vroege en late treinen vinden wij sociaal onaanvaardbaar, net zoals het opdoeken van loketten en stopplaatsen", aldus Digneffe.

Volgens Frédéric Petit, de woordvoerder van Infrabel, bleek de hinder later toch wel serieus te zijn. Jochem Goovaerts, de woordvoerder van de NMBS, zei de actie van de vakbonden te betreuren.

Donderdag overleggen de bonden opnieuw en kan beslist worden over eventuele algemene stakingsacties vanaf de week van 30 mei. "We denken daarover na", aldus Digneffe. Volgende week komt er al zeker een blokkade van de Antwerpse haven.