Minister De Crem biedt Duitsers excuses aan

Ontslagnemend minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) heeft zijn excuses aangeboden aan de Duitse staatssecretaris voor Defensie Christian Schmidt. Hij deed dat in de marge van een Europese top in Brussel nadat een Belgische majoor in Afghanistan in dronken toestand Duitse militairen beledigd en bedreigd had.

De majoor van het Belgische leger is intussen teruggestuurd naar België. Tien dagen geleden had de man in dronken toestand Duitse militairen beledigd en aangevallen. De militaire politie moest tussenbeide komen. Het gaat om een lid van de militaire staf in Kunduz, in het woelige noorden van Afghanistan. De Belgische troepen werken er samen met Duitse collega's. Op 13 mei maakt de Belgische majoor 's nachts amok in de Duitse dranktent "Talibar". De man was dronken, nochtans mogen de militairen er maar 2 glazen drinken.

Het incident begint als hij een glas wijn vraagt aan een vrouwelijke Duitse soldate. Die weigert, waarop de majoor door het lint gaat en een vuistslag uitdeelt aan een van de Duitse soldaten die tussenbeide wil komen. De man scheldt de Duitse militairen ook de huid vol en bedreigt hen met de dood. Hij zou bovendien naar zijn wapen hebben willen grijpen.

De Duitse militairen kunnen hem uiteindelijk overmeesteren en de militaire politie, die ook doodsbedreigingen naar het hoofd geslingerd krijgt, voert hem weg. Diezelfde militaire politie stelt vervolgens een rapport op voor het gerecht en de oversten van de majoor beslissen om hem naar huis te sturen. Dat rapport is overgemaakt aan het gerecht en de majoor riskeert dus een veroordeling. Het parket heeft een strafonderzoek geopend. Zodra de resultaten gekend zijn, zal Defensie de nodige maatregelen treffen.

De weerspannnige majoor herinnert zich naar eigen zeggen niet al te veel van het incident, maar hij betreurt wel wat er gebeurd is, zo zegt hij aan Het Laatste Nieuws.