Speurders en experts willen DNA van alle criminelen

Speurders en forensische experts vragen dat veroordeelden verplicht worden om een DNA-test te ondergaan. Nu komen enkel criminelen die veroordeeld zijn voor gevangenisstraffen van 5 jaar of meer in een DNA-databank terecht.

“Al degenen die kleinere misdrijven begaan hebben, zoals banale diefstallen, komen niet in de databank terecht. Het zijn net die mensen die hervallen”, zegt Els Jehaes, specialiste forensisch DNA-onderzoek aan de UZ Antwerpen in radioprogramma "Peeters & Pichal". “Als die erin zouden komen, zouden we meer misdaden kunnen oplossen.”

In onze buurlanden ligt de drempel voor de afname van een DNA-staal zelfs nog een stuk lager. “Zo wordt in Groot-Brittannië bij iedereen die opgepakt wordt een DNA-staal afgenomen.” Daardoor bevat de Britse databank zo’n 3 miljoen DNA-profielen. Ter vergelijking, in de Belgische databank zitten “slechts” 20.000 profielen.

Overigens niet iedereen krijgt toegang tot de databank. “Alleen bepaalde groepen en alleen in opdracht van een magistraat”, aldus Jehaes. “Wijzelf als laboratorium hebben ook geen toegang tot de DNA-databank.” Zolang het systeem zo blijft bestaan is er volgens Jehaes geen probleem voor de privacy.

Toch is Jehaes geen voorstander voor een databank met DNA van ook alle niet veroordeelde Belgen. “Dat is wel een schending van de privacy. Je doen en laten zou extreem gecontroleerd kunnen worden, want iedereen laat altijd en overal DNA-sporen na. Ik mag er niet aan denken dat verzekeringsmaatschappijen ooit toegang krijgen tot zo’n database.”

Het debat rond DNA-databanken is opnieuw opgelaaid nadat in de Kempen een serieverkrachter ontmaskerd kon worden dankzij een DNA-staal.

De federale regering heeft recent een wetsvoorstel goedgekeurd dat de Europese uitwisseling van DNA-gegevens mogelijk maakt. Een drempelwijziging zoals de speurders en de experts vragen zit er voorlopig niet in, daar is naar verluidt geen politieke consensus over.