1 op de 3 werkgevers vindt moeilijk personeel

Maar liefst 36 procent van de Belgische werkgevers krijgt niet alle vacatures ingevuld, vooral bij de technici en de arbeiders. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek bij wereldwijd 40.000 werkgevers, waaronder 750 uit ons land, van het uitzendbedrijf Manpower.

Het onderzoek vroeg de werkgevers in welke mate ze moeilijkheden ondervonden bij het vinden van geschikte medewerkers. "Nu de economie heropleeft, ondervindt 36 procent van de Belgische werkgevers moeilijkheden om de geschikte profielen te vinden. Dat is 9 procent meer dan vorig jaar, 2 procent boven het wereldgemiddelde en 10 procent boven het Europese gemiddelde", aldus Manpower. België staat daarmee op de 18e plaats in de ranglijst van 39 ondervraagde landen.

In België hebben de Brusselse werkgevers de grootste moeilijkheden om gekwalificeerde werknemers te vinden (49 procent), in Wallonië is dat nog altijd 42 procent. In Vlaanderen is de situatie met 26 procent minder problematisch. Er is vooral een gebrek aan technici en arbeiders.

Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de werkgevers geen geschikte medewerkers vindt omdat de kandidaten over onvoldoende technische of sociale vaardigheden, kennis of ervaring beschikken.