"Laat gemeenten Dexia-aandelen verkopen"

De Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) wil dat steden en gemeenten hun Dexia-aandelen kunnen verkopen. Het ratingkantoor Standard & Poor's overweegt om de bankgroep een schot voor de boeg te geven. Dexia heeft immers nogal wat Grieks schuldpapier in handen.

Volgens de kranten De Tijd en De Standaard dreigt S&P om de rating van Dexia te verlagen. Die bedraagt nu A (lange termijn) en A-1 (korte termijn).

De herstructurering van Dexia na de financiële crisis is nog in volle gang, maar de groep zit nu ook opgescheept met naar schatting 4,3 miljard euro aan Griekse staatsobligaties. Door de aanhoudende crisis in Griekenland zou Dexia daar veel kunnen aan verliezen. Een van de slachtoffers is dan de op een na grootste aandeelhouder van Dexia, de Gemeentelijke Holding, oftewel de Belgische steden en gemeenten. Die holding moest onlangs nog schuldpapier verkopen aan de gewestregeringen om liquiditeitsproblemen op te vangen. Er is wel een waarborg van de overheden, maar die loopt in juni af.

Premier Yves Leterme liet zich in het Radio 1-programma "De ochtend" vrij rustig uit over de kwestie. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de aandeelhouders van Dexia in staat zijn om de situatie onder controle te houden, eventueel met de steun van de gewestregeringen. De federale overheid is met een belang van 5,73% een belangrijke aandeelhouder van Dexia.

"Laat gemeenten aandelen verkopen"

Heel wat burgemeesters maken zich wel zorgen. Zij dreigen immers heel wat geld te verliezen dat al ingeschreven is in de begroting. Blankenberge, bijvoorbeeld, moest in 2009 de gratis busdiensten voor kleuters afschaffen omdat na de bankencrisis in 2008 het dividend van Dexia wegviel. Nu komt Dexia opnieuw in de moeilijkheden en dreigen beloofde dividenden opnieuw weg te vallen.

De stad Gent weigerde aan de laatste kapitaalverhoging van 2009 deel te nemen en was bijzonder kritisch tegenover het superdividend van 13 procent dat Dexia beloofde. Die kritiek blijkt terecht, nu de bank haar beloftes niet kan waarmaken. "Ik benijd de collega's niet", zegt burgemeester Termont in "Terzake". Hij vraagt dat steden en gemeenten van de federale overheid toelating krijgen om hun Dexia-aandelen te verkopen. "Het is geen opdracht van steden en gemeenten om publiek geld te investeren in een commerciële bank", klinkt het.

"Geen toestemming nodig, maar er zijn geen kopers"

Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Geert Bourgeois (N-VA) vindt ook dat het niet de taak van de gemeenten is om aandeelhouder te zijn van een bank, zo zegt hij in "Terzake". Maar verkopen buiten de Gemeentelijke Holding kan niet zomaar en binnen de holding zijn er geen kopers.

"Die toestemming moeten ze niet hebben van de federale overheid. Ze zitten in die holding, ze kunnen hun aandelen verhandelen, alleen bieden ze die dan aan op de secundaire markt en daar is helemaal geen vraag naar." 

Bourgeois wijst er ook op dat de oplossing niet van het federale niveau moet komen. "Het zijn de gewesten die borg staan en bevoegd zijn, dus je kunt niet de oplossing van federaal verwachten. Incorporeer die activa of die holding in een gewestelijke investeringsmaatschappij, zoals Waals minister Antoine zegt, dan moet je al per definitie gaan splitsen. Een structurele oplossing ligt daarin en dat moeten we echt gaan uitpraten."