Leterme: "Geen paniekvoetbal, wel snel akkoord"

Premier Yves Leterme (CD&V) en zijn ministers maken zich sterk dat de begrotingsdoelstellingen wel gehaald kunnen worden. Ze reageren daarmee op de verlaging van de vooruitzichten voor België door het ratingbureau Fitch.

Gisteren had het ratingbureau Fitch de kredietwaardigheid van ons land op de erg goede status AA+ gehandhaafd, maar wel was de outlook bijgesteld van "neutraal" naar "negatief" en dat wegens de politieke impasse in ons land.

In "De ochtend" op Radio 1 waarschuwde premier Leterme vanochtend voor paniekvoetbal na de beslissing van Fitch. Leterme herhaalt dat er een groot vertrouwen blijft in de terugbetalingscapaciteit van ons land en zegt dat de begrotingsdoeleinden volgens het stabiliteitspact van de EU gehaald kunnen worden. 

Leterme merkt overigens op dat de regering nog erg voorzichtig is geweest. Zo is er in de begroting nog geen rekening gehouden met enkele meevallers, zoals de erg besproken heffing voor de stroomproducenten gebaseerd op de nucleaire rente. 

Zelfs zonder dat doen we nog altijd beter dan wat de EU voorpgesteld had, aldus de premier, en we zitten nog altijd op schema om in 2014 een evenwicht en in 2015 een overschot op de begroting te hebben. Wel is een economische dip op termijn niet uit te sluiten en daarom wil hij die voorsprong die we nu opgebouwd hebben, niet graag verloren zien gaan. 

Toch maant hij de onderhandelaars aan om snel tot een akkoord te komen om uit de politieke impasse te geraken. Dat moet duidelijk maken aan de buitenwereld hoe de financiële huishouding in België er in de toekomst gaat uitzien. 

Het is overigens niet zijn verantwoordelijkheid dat er nog geen nieuwe regering is, aldus nog de premier. 

"Er wordt op de kas gelet"

Leterme krijgt bijval van zijn collega's Didier Reynders (MR) van Financiën en Guy Vanhengel (Open VLD) van Begroting.

Volgens Reynders is de begroting gebaseerd op erg voorzichtige schattingen en hij is ervan overtuigd dat die met een beter dan gepland resultaat zal afsluiten, net zoals vorig jaar overigens.

Reynders wijst ook op de opbrengst van de nucleaire heffing voor stroomproducenten die nog niet opgenomen is in de begroting. Dat komt omdat er overigens nog discussie is over de omvang van die nucleaire rente.

Minister van Begroting Guy Vanhengel merkt overigens op dat de huidige regering van Fitch zelfs een schouderklopje krijgt. "Er wordt goed op de kas gelet", belooft Vanhengel. Wel wordt het nu opletten en is een regering met volle bevoegdheid nu echt wel nodig, aldus Vanhengel.