Meltdown in 3 van de 6 kernreactoren van Fukushima

De uitbater van de kerncentrale van Fukushima geeft toe dat, na de aardbeving en tsunami, in nog twee andere reactoren een volledige meltdown is geweest. Eerder werd gedacht dat enkel de brandstofstaven in reactor 1 gesmolten waren.

Vorige week hebben technici in de kerncentrale gezien dat de brandstofstaven in reactor 1 volledig gesmolten op de bodem van het reactorvat liggen. Nu geeft uitbater Tepco toe dat hetzelfde ook in reactor 2 en 3 gebeurd is. Dit wil zeggen er een meltdown geweest is in 3 van de 6 reactoren van de kerncentrale van Fukushima.

Tepco zegt wel dat de ramp niet meer verergert, omdat de straling van de gesmolten brandstofstaven tegengehouden wordt door koelwater. De temperatuur van het koelwater is volgens hen laag genoeg, zodat het de ramp niet meer kan verergeren.

Intussen wordt met man en macht voort gewerkt om het lekken van radioactief besmet koelwater tegen te houden. De containers waar het besmette koelwater opgeslagen wordt zijn bijna vol, waardoor het risico opnieuw vergroot dat het radioactieve water in zee lekt. Naar verluidt zou het nog tot december kunnen duren voor alles volledig onder controle is.

Onafhankelijke onderzoekscommissie

De Japanse regering heeft beslist om een onafhankelijke onderzoekscommissie op te richten. Die moet onderzoeken wat er fout is gelopen in de kerncentrale van Fukushima en moet vermijden dat dergelijke incidenten in de toekomst nog plaatsvinden. De commissie moet in december al haar eerste bevindingen rapporteren, volgende zomer volgt een definitief rapport.

Bij een aardbeving en een daaropvolgende tsunami op 11 maart raakte de kerncentrale van Fukushima ernstig beschadigd. Het is de ergste kernramp sinds die van Tsjernobyl in 1986.