Nieuwe Europese spelregels voor heffing op vrachtverkeer

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten zijn het gisteren eindelijk eens geraakt over de herziening van de controversiële Eurovignetrichtlijn. Voor de eerste keer wordt het mogelijk om vrachtwagens ook voor lawaaihinder en luchtvervuiling te laten betalen.

De Eurovignetrichtlijn bepaalt welke regels de lidstaten moeten naleven wanneer zij het vrachtverkeer op hun wegen tol willen aanrekenen. Tot nu toe was die tol er vooral op gericht om de infrastructuurkosten voor de bouw en het onderhoud van de wegen terug te vorderen. Met dit akkoord zullen de Europese lidstaten ook de kosten voor lawaai en luchtvervuiling kunnen doorrekenen aan de transporteurs.

Bovendien mogen de lidstaten die infrastructuurkosten nu meer laten variëren zodat ook de kosten van de files doorgerekend kunnen worden. Voor transportbedrijven zal het tot 175 procent duurder zijn om hun vrachtwagens tijdens de spits de baan op te sturen. Daarnaast worden bedrijven aangemoedigd om oude en vervuilende vrachtwagens tijdig te vernieuwen.

Het belangrijkste twistpunt was echter de bestemming van de extra opbrengsten van deze heffing. Lidstaten moeten zich engageren, maar zijn dus niet verplicht, om de inkomsten te investeren in het duurzamer maken van het transportsysteem. Op zijn minst 15 procent moet besteed worden aan het trans-Europees netwerk voor transport, dat zijn voornamelijk spoorwegen. Ze moeten daarbij zwart op wit uitleggen hoeveel geld er is binnengekomen en wat er mee is gebeurd. Op die manier betaalt het vrachtverkeer mee voor investeringen in duurzaam transport.

“Belangrijke doorbraak”

Hoofdonderhandelaar voor het Europees Parlement Saïd El Khadraoui (SP.A) noemt het akkoord “een belangrijke doorbraak op weg naar een meer duurzaam transportsysteem” en is opgetogen dat het principe van “de vervuiler betaalt” voor het eerst hard wordt gemaakt.

“Ook in België zal men ten volle gebruik kunnen maken van de nieuwe Europese bepalingen bij de invoering van de kilometerheffing in 2013.”

Lode Verkinderen van Transport en Logistiek Vlaanderen is echter sceptisch. “Wij hebben principieel geen probleem met het principe van “de vervuiler betaalt” maar vragen ons af waarom het vrachtverkeer als enige geviseerd wordt terwijl ook personenauto’s files en lawaaihinder veroorzaken."

Volgens Verkinderen kunnen ze door de arbeids- en levertijden niet zomaar spitsmijdend gaan rijden. "Uiteindelijk zal de consument hiervoor moeten opdraaien. Daarnaast zijn er voor ons onvoldoende garanties dat het extra geld naar de uitbouw van de infrastructuur gaat en niet naar de staatskas.”

El Khadraoui repliceert dat Europa de lidstaten niet tegenhoudt om ook maatregelen voor personenauto’s te nemen. De Europese Unie is daar volgens hem niet voor bevoegd.

lees ook