Nog altijd geen sociaal akkoord bij AB InBev

De vakbonden en directie bij bierbrouwer AB InBev hebben nog altijd geen sociaal akkoord bereikt. Na opnieuw lange onderhandelingen zijn ze vannacht rond 4 uur zonder akkoord uit elkaar gegaan. Struikelblok is de syndicale eis voor een gelijke behandeling van arbeiders en bedienden.

Directie en vakbonden onderhandelen nog steeds over een sociaal plan voor de herstructurering die AB InBev op 7 januari 2010 aankondigde en waarbij de brouwerij in al haar activiteiten in ons land in totaal 303 jobs wou schrappen en 40 nieuwe wou creëren. Na een dagenlange syndicale blokkade van brouwerijen werd het plan weer ingetrokken.

Enkele maanden geleden werd een vergelijkbaar plan opnieuw op tafel gelegd. Het is pas sinds enkele weken dat de vakbonden onder druk van een ongeduldige achterban bereid zijn tot echte onderhandelingen.

De syndicale eis dat er geen naakte ontslagen mogen vallen is voor de directie geen probleem. Via maatregelen als brugpensioen en vrijwillig vertrek denkt men die eis te kunnen inwilligen. De eis tot gelijke behandeling van arbeiders en bedienden in het sociaal plan - met inbegrip van dezelfde opzegtermijnen - blijft echter een struikelblok. Ook over de vakbondseis dat de herstructurering de werkdruk en flexibiliteit in de verschillende vestiging niet mocht verhogen - en de verschillende diensten dus voldoende bemand moeten blijven - blijft moeilijk liggen.

Directie betreurt dat er geen akkoord is bereikt

De directie van InBev Belgium "betreurt ten zeerste dat geen akkoord bereikt is". De directie heeft naar eigen zeggen "een zeer verregaand voorstel van begeleidingsmaatregelen" gedaan, maar moest vaststellen "dat de vakbonden niet bereid waren toegevingen te doen met betrekking tot hun eis voor een volledige gelijkschakeling van de uitstapregeling voor arbeiders en bedienden".