"Waarborg slechts mogelijk onder voorwaarden"

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft laten verstaan dat zijn regering eventueel bereid is tot een verlenging van de waarborg voor leningen van de Gemeentelijke Holding, die momenteel in zeer woelig vaarwater verkeert. "Maar we gaan niet zomaar een waarborg geven zonder duidelijke afspraken", zei Peeters in "De ochtend" op Radio 1. De regeringsleider wil er duidelijke voorwaarden aan koppelen.

Vanmiddag zit de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding samen om een aantal belangrijke knopen door te hakken. Belangrijkste knelpunt is het aangekondigde dividend van 7 procent voor dit jaar. De holding zit in moeilijke financiële papieren, maar heel wat - voornamelijk Waalse - gemeenten rekenen op het geld.

Net als zijn N-VA-collega Geert Bourgeois heeft ook Peeters heel wat vragen bij het dividend. Hij wees erop dat organisaties die verliezen boeken normaal geen dividenden uitkeren, maar herhaalde meermaals dat het aan de raad van bestuur is om daarover te beslissen.

De oorzaak van de problemen ligt bij Dexia, de bank waarvan de holding grootaandeelhouder is. Belangrijkste is dus dat de turbulentie rond Dexia zo snel mogelijk gaat liggen, onderstreepte Peeters. "Het management moet signalen uitsturen dat men de zaak onder controle heeft."

De Vlaamse regeringsleider reageerde dan weer "verwonderd" op het voorstel van de Gentse SP.A-burgemeester Daniël Termont om de gemeenten groen licht te geven om hun Dexia-aandelen te verkopen. "De gemeenten zouden zwaar verlies lijden bij verkoop", besloot hij.