Bart De Wever: "Ik ben een eurorealist"

“Europese politieke samenwerking is onvermijdelijk om niet gemarginaliseerd te worden in de wereld. Maar zonder een open debat met de burger is het Europese project gedoemd te falen.” Dat zei Bart De Wever vanmiddag tijdens een lezing aan de Universiteit van Antwerpen.
Václav Klaus en Bart De Wever

De Wever ging met plezier in op de vraag van zijn oude studentenvereniging - het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond Antwerpen (KVHV) - om Tsjechisch president Václav Klaus in te leiden. Die kwam er zijn boek "Blauwe planeet (niet groen)" voorstellen waarin hij van leer trekt tegen de "ecologisten", die de vrijheid van de burgers willen inperken.

Klaus noemt zichzelf een klimaatdissident. De vrijheid van de mens is volgens hem in gevaar, niet het klimaat. De opwarming van de Aarde is geen wetenschappelijke vaststelling maar een politieke ideologie die overheden gebruiken om mensen hun vrijheid te beknotten. Dat doet hem aan het communisme denken. “Milieuactivisten willen ons controleren en manipuleren en doen dat enkel uit eigenbelang en winstbejag. Er worden miljarden verdiend aan de bio-industrie.”

Toch werd het onderwerp van de lezing – de klimaatverandering – overschaduwd door de wat sommigen noemen Europese koerswijziging van de N-VA. De partij kantte zich onlangs tegen een Europese belasting en nu wilde De Wever de inleiding van de Tsjechische president – een bekend euroscepticus – verzorgen. Klaus vergeleek de EU ooit zelfs met de Sovjet-Unie. Tijdens het Europees voorzitterschap van Tsjechië in 2009 zette hij met zijn speech het Europees Parlement op stelten door zich zeer kritisch uit te laten over Europa. Ivo Belet (CD&V) vond dat de N-VA-voorzitter “meehuilde met de populistische wolven in het bos”. “Zo komen ze in het vaarwater van De Ware Finnen en de PVV van Geert Wilders terecht.”

De Wever vond die kritiek bijzonder eigenaardig. Hij is het naar eigen zeggen niet eens met de controversiële ideeën van Klaus, maar vindt het wel de moeite om er over na te denken. “Wij zijn voor een politieke samenwerking in Europa maar die wordt nu – terecht - door de mensen in vraag gesteld. ”De democratie in de EU moet volgens hem verstrekt worden om niet te degraderen naar een veredelde handelszone.” Zomaar banbliksems loslaten op iedereen die kritiek heeft op de Unie vind ik heel minnetjes”.