CD&V-burgemeesters vrezen "Vlaamse colère"

De gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 liggen nog veraf, maar de impasse op federaal niveau begint sommige CD&V-burgemeesters duidelijk al zenuwachtig te maken. Ze vrezen dat ze niet langer afgerekend zullen worden op hun lokale beleid, maar veeleer op de nationale politiek.

Op federaal niveau mag CD&V dan niet langer de grote volkspartij van Vlaanderen zijn, de christendemocraten zijn wel nog steeds sterk verankerd in de lokale grond. Maar als de impasse op nationaal niveau aanhoudt, zou het wel eens kunnen dat de lokale mandatarissen het zullen moeten bekopen met een slechte verkiezingsuitslag.

Sommige CD&V-burgemeesters beginnen zich inderdaad zorgen te maken dat ze niet meer afgerekend zullen worden op hun lokale inzet, maar door wat er op federaal niveau allemaal fout loopt. Koen Loete (foto), CD&V-burgemeester van Eeklo, vreest dat de trend van de parlementsverkiezingen zich zou kunnen doorzetten op het niveau van de lokale verkiezingen. Ook Luc Martens van Roeselare beseft dat de kiezers in oktober wel eens "in een Vlaamse colère" zouden kunnen stemmen. Al ondervindt hij naar eigen zeggen minder druk op het terrein zelf dan zijn collega uit Eeklo.

"N-VA keert de rollen om"

Maar de federale, communautaire impasse heeft op lokaal niveau nog een extra dimensie, aangezien er in veel gemeenten nog steeds sprake is van een kartel CD&V/N-VA. De nieuwe status van de N-VA, na de federale verkiezingen van juni vorig jaar, zet die kartels echter onder druk.

Zo ergert Loete zich aan de gewijzigde opstelling van de N-VA sinds die verkiezingen. "Wij stellen vast dat de N-VA zich ter plaatse zeer sterk voelt en dat dat eigenlijk een beetje contradictorisch is omdat wij in 2006 heel wat inspanningen gedaan hebben om een kartel te maken met de N-VA", zei Loete in "De ochtend" op Radio 1.

"Wij waren daar eigenlijk ook zeer tevreden mee, maar stellen vast dat diegenen die genoten hebben van onze loyauteit en financieel en logistiek gesteund werden om verschillende N-VA-collega's binnen de lokale besturen binnen te brengen, nu de rollen omkeren en op basis van de uitslag van de parlementsverkiezingen dingen vragen die niet in overeenstemming zijn met de wil van de kiezer van 2006."

2012 "lakmoesproef" voor CD&V

In 2006 hielp CD&V de N-VA erdoor op lokaal niveau, worden de rollen in 2012 omgedraaid? Of kan CD&V het op eigen kracht? Volgens Loete worden de gemeenteraadsverkiezingen de "lakmoesproef" voor de sterkte van zijn partij. "Het is aan ons om aan te tonen dat we ook op het lokale niveau de bestuurspartij bij uitstek zijn."

Ondanks het feit dat er wat meer storing op de lijn zit tussen CD&V en de N-VA in zijn gemeente, blijft Loete ervan overtuigd dat de twee beter in een kartel zouden blijven. "Ik denk dat het goed zou zijn dat de versnippering van de partijen in Vlaanderen zou ophouden, dat men met grotere politieke formaties naar de kiezer zou gaan. Dat maakt het ook duidelijker en dan kunnen er duidelijkere keuzes gemaakt worden. Wij zijn dan ook nog altijd vragende partij om een kartel te maken."