Dividend Gemeentelijke Holding in december?

De Gemeentelijke Holding, een van de belangrijkste aandeelhouders van Dexia, keert ten vroegste op 15 december een dividend uit als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dat hebben de raad van bestuur en de algemene vergadering beslist.

De Gemeentelijke Holding wou ondanks de slechte financiële toestand nu al een dividend uitkeren aan de gemeenten. De Vlaamse regering, die de Holding een waarborg gaf, vond dat een slecht idee.

De slechte situatie van Dexia maakt dat de inkomsten van de Gemeentelijke Holding opdrogen. Desondanks wou de raad van bestuur aan de gemeenten een dividend van 7 procent uitbetalen. De Vlaamse regering, die de Gemeentelijke Holding destijds een waarborg toestond, maakte echter bezwaar. Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) sprak van een "slecht signaal".

Blijkbaar is de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding nu bijgedraaid. Er is beslist het dividend ten vroegste eind dit jaar uit te betalen, als de liquiditeitstoestand van de holding dat toestaat en als de holding een aantal schulden afbetaalt door het verkopen van 150 miljoen euro aan activa.

De Gemeentelijke Holding, die de financiën voor de steden en gemeentes beheert, is de op een na grootste aandeelhouder van Dexia. Die bankgroep verkeert nog steeds in moeilijkheden, wat ook negatieve gevolgen heeft voor de Gemeentelijke Holding.