Kerncentrales getest op vliegtuigcrashes

De lidstaten van de EU zijn het eens geraakt over de manier waarop de Europese kerncentrales op hun veiligheid getest zullen worden. Dat heeft Europees commissaris Günther Öttinger aangekondigd. Terroristische aanslagen worden buiten beschouwing gelaten.

Na de kernramp in het Japanse Fukushima hadden de lidstaten besloten dat de Europese kerncentrales ook gecontroleerd moesten worden om  te zien of ze nog veilig genoeg waren. In Duitsland werden in afwachting zeven oude centrales tijdelijk stilgelegd.

Er was wel onenigheid over hoe streng de zogenaamde stresstests moesten zijn. Enkele landen vonden dat er ook rekening moest worden gehouden met  bijvoorbeeld de klap van een neerstortend vliegtuig of een terroristische aanslag. Vooral Frankrijk en Engeland hadden daarmee problemen.

Maar er is nu toch eensgezindheid over de procedure die gebruikt zal worden voor de stresstests, zei Öttinger (foto links) op de Duitse radio. De testen zullen nagaan of de kerncentrale kan weerstaan aan natuurrampen, neerstortende vliegtuigen en menselijke fouten, maar niet of ze bestand zijn tegen een terroristische aanslag.

"De vraag over een hoe een kerncentrale zich moet wapenen tegen een terroristische aanslag behoort niet tot de taak van een supranationale overheid", zei Öttinger, "maar behoort toe aan de nationale overheden. Ik respecteer daarom dat sommige landen hun kaarten niet willen laten zien."

Nu er een akkoord is over de procedure kunnen de testen al snel van start gaan, mogelijk al in juni. De kerncentrales zullen worden doorgelicht door de nationale instanties. Hun rapporten zullen dan worden nagekeken door experten en andere lidstaten, dit om de geloofwaardigheid en de onafhankelijkheid van de testen te waarborgen.

lees ook