Kernkabinet wil missie in Libië verlengen

Het federale kernkabinet is het eens geraakt over een "verlenging zonder termijn" van de Belgische militaire operaties in Libië. De regering zal de verlenging nu voorleggen aan het parlement.

België neemt al deel aan de buitenlandse interventie in Libië sinds de start ervan in maart. Defensie stelde zes F-16's en de mijnenjager Narcis ter beschikking. Oorspronkelijk werd een mandaat van drie maanden afgesproken, maar dat nadert stilaan zijn einde.

Daarom moet beslist worden of de missie verlengd wordt of niet. De aanslepende situatie van lopende zaken maakt de regering echter beducht voor elk nieuw initiatief zonder rugdekking van het parlement. De start van de operaties kon alvast rekenen op bijna unanieme steun van de parlementsleden. Ook voor de verlenging van het mandaat is het kernkabinet nu van plan parlementair groen licht te vragen.

Premier Yves Leterme (CD&V) en minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere (CD&V) zijn momenteel alvast aanwezig in de gezamenlijke Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging, waar ze normaal gezien meer uitleg zullen geven over de verwachte verlenging van het mandaat.