Nog onzekerheid over de K van K.U.Leuven

De meerderheid van de Leuvense academici is gewonnen voor een meer open identiteit van de K.U.Leuven. De visie die de universiteit wil uitdragen verschilt van de definitie die de kerk een katholieke universiteit oplegt, blijkt uit enkele debatten.

“We hebben de indruk dat de meeste academici pleiten voor een grote openheid”, aldus rector Mark Waer (foto). “Niet alleen vanuit filosofische overtuiging, maar ook vanuit de vaststelling dat onze wereld zeer sterk evolueert.” Zo is er volgens Waer een toenemende secularisering, interculturaliteit, participatiegraad aan de universiteit en internationalisering. “Indien die strekking het haalt, zal dit ongetwijfeld leiden tot een lossere band met het kerkelijk instituut.”

De K.U.Leuven werkt, aan de hand van allerlei debatten, aan een nieuwe opdrachtverklaring. Zo wordt de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de katholieke kerk in bestuursorganen van de universiteit in vraag gesteld. En is het nog niet duidelijk het adjectief “katholiek” – de K in K.U.Leuven – behouden blijft.

Waer zegt de conclusies vandaag naar alle leden van de universitaire gemeenschap te mailen. Er komt ook overleg met de hogeschool, de bisschoppenconferentie, christelijke middenveldorganisaties en met de Franstalige zusteruniversiteit UCL. Tegen de eerste helft van volgend academiejaar wil Waer tot conclusies komen.