"Enkel benamingen die in grondwet staan, tellen"

De federale regering zal enkel rekening houden met benamingen die vermeld zijn in de grondwet. Dat heeft ontslagnemend premier Yves Leterme (CD&V) in de Kamer geantwoord op een vraag van N-VA'er Ben Weyts over de naam Federatie Wallonië-Brussel, de nieuwe benaming van de Franse Gemeenschap.

Nadat het parlement van de Franse Gemeenschap de naamswijziging dinsdag had goedgekeurd, heeft nu ook de regering van de Franse Gemeenschap de nieuwe naam aanvaard. Het is de bedoeling om de nieuwe naam ook consequent te gebruiken in de communicatie van de gemeenschap. De nieuwe naam wordt niet verplicht, maar wordt wel de “voorkeursnaam” van de gemeenschap. Daarnaast komt er een nieuw logo dat op publicaties en briefpapier zal komen en in campagnes gebruikt zal worden.

De naamsverandering stuit op hevig verzet langs Vlaamse kant. Volgens senator Karl Verlouwe en Kamerlid Ben Weyts (beiden N-VA) mag de politieke boodschap van de naamsverandering niet onderschat worden. Ze verwijzen daarmee naar de uitspraken van Brussels minister-president Charles Picqué (PS) op de RTBF: “De naamsverandering bevestigt en versterkt het volwaardige statuut van Brussel”, zei Picqué toen. Hij wees er ook op dat hij altijd gezegd heeft dat de samenwerking tussen de gewesten onontbeerlijk is.

De N-VA kondigde al aan dat ze "alle daden" die de Franse Gemeenschap stelt onder de naam Federatie Wallonië-Brussel aanvecht, omdat de naamsverandering volgens de partij ongrondwettig is. "Je zou verwachten dat men in deze cruciale fase van de onderhandelingen streeft naar sereniteit, maar dat is blijkbaar niet zo", zei Weyts (foto) vanmiddag in de Kamer. Tijdens het vragenuurtje wilde hij ook weten wat het standpunt van premier Yves Leterme (CD&V) is.

De eerste minister noemde het niet abnormaal dat iemand zich een bijnaam toe-eigent. Hij wees er wel op dat voor de federale regering enkel de benamingen tellen die in de grondwet vermeld zijn. "Wij zullen enkel met die benamingen rekening houden", antwoordde hij.

"Ik ga er dan ook van uit dat u alle documenten waar 'federatie Wallonië-Brussel' op staat, naast u neer zult leggen. Dan volgt u de lijn-Peeters. U moet optreden als de hoeder van de grondwet", besloot Weyts. 

In de Senaat kreeg premier Leterme eveneens een vraag over de Federatie Wallonië-Brussel van Bart Laeremans (Vlaams Belang). Hij repliceerde dat ook sommige senatoren "hun naam, althans hun voornaam laten veranderen", waarmee hij verwees naar Laeremans' fractiegenoot Filip Dewinter, die als Philippe geboren werd.

"Een gevaar voor de stabiliteit van het land"

Gisteren had Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V, foto) al laten verstaan dat hij niet zal ingaan op uitnodigingen van de Federatie. Net als de N-VA vindt ook hij de naamswijziging ongrondwettelijk. Hij noemde de Federatie zelfs geen goed idee. “Het is een verregaand en bizar initiatief dat een gevaar is voor de stabiliteit van het land.” Hij begrijpt ook niet dat men enerzijds Brussel als volwaardig gewest erkend wil zien en anderzijds de Vlamingen in Brussel negeert.

Strikt genomen is de naamswijzing niet grondwettelijk. Het tweede artikel van onze grondwet luidt: “België omvat drie gemeenschappen: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap.” De gemeenschappen hebben niet de bevoegdheid om de grondwet te wijzigen. “Daarvoor is alleen de Grondwetgevende Vergadering bevoegd”, aldus Vanlouwe en Weyts.

Verwondering over weigering

Minister-president van de Franse Gemeenschap Rudy Demotte (PS) drukt zijn verwondering uit over de weigering om de nieuwe benaming "Federatie Wallonië-Brussel" te erkennen.

"Het moet niet erkend worden als een stap naar iets dat ons land verdeelt", zegt Demotte in Terzake. "Integendeel, een federatie is een vereniging tussen de gewesten. Als Vlaanderen hetzelfde wil doen, mag dat. Waarom doet Vlaanderen dat niet?"

"Ik blijf de minister-president van de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest", relativeert hij. "Ik kan zonder de erkenning van meneer Peeters leven."