Aanvraag voor grootste windmolenpark op zee

Er is een vergunningsaanvraag ingediend om windmolens te bouwen voor wat het grootste windmolenpark op zee moet worden. De windmolens zouden komen op 60 kilometer voor de kust, in de enige zone waar dat nog mag. Het gaat om een initiatief van verschillende bedrijven die een nieuwe vennootschap hebben opgericht voor het project. Onder meer Aspiravi, Elektrawinds, DEME en Electrabel maken er deel van uit.