Omheining in Hofstade wordt aangepast

De definitieve omheining van het Bloso-domein in Hofstade, een deelgemeente van Zemst, wordt kleiner dan oorspronkelijk gepland. Bloso wil rekening houden met de bezwaren van de buurtbewoners.

Na de problemen met relschoppende bezoekers op paasmaandag kwamen de plannen voor een omheining van het Bloso-domein in een stroomversnelling. De toegang werd betalend gemaakt en er werd een bouwaanvraag voor een omheining ingediend.

In afwachting van een definitieve omheining werd al een tijdelijke omheining geplaatst rond het volledige domein, maar dat stuitte op onbegrip van buurtbewoners, die er van 's ochtends al komen wandelen en joggen. Bovendien moesten ze een hele omweg maken om tot aan de hoofdingang te geraken.

Er werden honderden bezwaarschriften ingediend. Als reactie daarop heeft Bloso de huidige bouwaanvraag ingetrokken en wordt een nieuwe aanvraag voorbereid. Het tracé van de nieuwe afsluiting zal opnieuw worden bekeken, sommige delen van het domein zullen wel permanent openblijven.

De tijdelijke omheining zal blijven staan tot augustus. Dan volgt er een evaluatie van de maatregelen.