Godetia is weer thuis na 3 maanden Afrika

Het commando- en logistiek steunschip A960 Godetia van de Belgische marine is vanmorgen opnieuw aangemeerd in zijn thuishaven Zeebrugge. Het schip was 3 maanden geleden vertrokken naar West-Afrika, een regio geteisterd door piraterij, voor een opleidingsmissie.

Het schip bracht 35 ton hulpgoederen naar verschillende Afrikaanse landen, maar de missie was vooral bedoeld om mensen ter plekke op te leiden, zegt commandant Jan Dujardin.

"We hebben in 2 periodes gewerkt met Afrikaanse stagiairs. In een eerste periode was dat vooral mensen opleiden om de veiligheid in de golf van Guinee te verhogen." Die regio heeft te kampen met piraterij. Er werden tien officieren en negen onderofficieren uit de republiek Congo opgeleid. Ze kregen zowel theoretische als praktische lessen in het bestrijden van piraterij, mensen- en drugshandel, oliediefstal en inbreuken tegen de visserijreglementering.

"In een tweede periode hebben we een aantal bemanningen van de Beninse marine opgeleid, zodanig dat ze op hun 3 patrouilleschepen kunnen gaan werken, zodra ze die hebben", aldus Dujardin. De 25 jonge officieren en bemanningsleden uit Benin werden mee aan boord genomen van de Godetia en kregen een intensieve training.

Volgens de commandant is de missie goed uitgevoerd. Tijdens de reis stierf wel een van de meer dan tachtig bemanningsleden aan boord. Na zijn plotse overlijden werd de gezondheid van de andere militairen een tijdlang in de gaten gehouden, om zeker te zijn dat het niet om een infectie ging.