Karim Van Overmeire (ex-VB) in zee met de N-VA

In Aalst gaan de politieke beweging Aalst Anders & Beter (AA&B) van Karim Van Overmeire (ex-Vlaams Belang) en de lokale afdeling van de N-VA samenwerken met het oog op de lokale verkiezingen van volgend jaar. Ze hebben een princiepsakkoord over een toekomstige samenwerking afgesloten.

De N-VA stapt ook uit de meerderheid in Aalst. In 2006 nam de Vlaams-nationalistische partij nog in kartel met CD&V deel aan de verkiezingen. Momenteel zit er een N-VA'er in de gemeenteraad: die zal voor de rest van de legislatuur samen met de drie AA&B-afgevaardigden als onafhankelijke in de gemeenteraad blijven.

"Van bij de oprichting hebben we duidelijk gesteld dat Aalst Anders & Beter open stond voor samenwerking en krachtenbundeling. Door de beslissing van de N-VA om de meerderheid te verlaten, wordt die krachtenbundeling mogelijk. De politieke kaarten in Aalst worden nu grondig herschud", zegt Van Overmeire.

Hij zegt ook gecharmeerd te zijn door de grote standvastigheid van de N-VA op federaal vlak, maar de gewezen Vlaams Belanger wil niet ingaan op een eventueel N-VA-lidmaatschap.

Van Overmeire stapte in 2010 uit Vlaams Belang, waar hij ooit beschouwd werd als een "coming man". Sindsdien zit hij als onafhankelijke in het Vlaams Parlement.