Sproeien verboden in groot deel van polders

In een groot deel van de West-Vlaamse polders mogen land- en tuinbouwers hun gronden niet meer met water besproeien. In andere poldergebieden is sproeien alleen nog ’s nachts toegelaten. Door de aanhoudende droogte dreigt het vee anders zonder drinkwater te vallen.

“We moeten de watervoorziening op peil houden”, aldus Elie Depotter van Noordwatering Veurne. “We moeten voorrang geven aan het drinken van het vee. Het vee dat nu op de weiden graast, moet drinkbaar water hebben.”

De sproei-installaties van de land- en tuinbouwers gebruiken water uit beken en grachten. Als het waterpeil te laag wordt, kan dat de grond doen verzilten en het vee in de problemen brengen.