"Dit is een zwarte dag voor de wetenschap"

Wetenschappers reageren geschokt en ontgoocheld op de vernieling van het proefveld in Wetteren. Ze spreken van een "wetenschappelijke ramp" en een "zwarte dag voor de wetenschap". Ook Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) betreurt het voorval.
Foto: een 200-tal wetenschappers manifesteerde vanmorgen tegen de geplande actie

Professor Lieve Gheysen van de Universiteit Gent vindt de gebeurtenissen erg genoeg om het "een zwarte dag voor de wetenschap" te noemen. "Wetenschappelijk onafhankelijk onderzoek om een nieuwe technologie uit te testen, als dat al niet meer kan in een democratie, dan is dat heel jammer voor de toekomst van ons land."

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), dat het veld beheert, is geschokt. "We gaan nu kijken welke pesticiden juist gebruikt zijn. We maken ons ook zorgen over de vraag of er aardappelen meegenomen zijn", aldus woordvoerster Greet Riebbels, die zegt diep ontgoocheld te zijn over het geweld dat gebruikt werd door de actievoerders.

Jo Bury, directeur van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, denkt eraan om juridische stappen te ondernemen. "De actievoerders wilden niet met ons in debat gaan. Met een paar honderd mensen hebben ze de hekken omvergeduwd en het veld vernietigd. Wetenschappelijk is dit een ramp en hebben we een jaar achterstand opgelopen. We moeten vaststellen dat het democratisch proces niet werkt en dat zelfs de politie de vernielers niet kon tegenhouden."

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V, kleine foto) betreurt de vernietiging van het proefveld. "De minister-president onderstreept het belang van kritisch en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. De Vlaamse regering heeft immers bij het uitwerken van haar beleid nood aan alle mogelijke informatie om de juiste beslissingen te nemen in het algemeen belang", aldus een woordvoerder. Peeters gaat nu onderzoeken welke stappen er gezet kunnen worden.

De Boerenbond reageert verontwaardigd en zegt dat het basisprincipe van wetenschappelijk onderzoek wordt bedreigd. De bond wijst ook op het feit dat het bij dit veld om een onderzoek van de overheid ging en niet door de industrie.

De actievoerders zelf zich zeggen dat ze het debat over ggo-gewassen willen aanzwengelen en alternatieven willen bieden voor het huidige landbouwsysteem en oplossingen willen "die de boeren en consumenten en niet de honger naar winst bij multinationals uit de agro-industrie" ten goede komen.