"Het wordt tijd dat Frankrijk anders naar Piaf kijkt"

De Australische schrijfster Carolyn Burke, die eerder al een biografie van fotografe Lee Miller publiceerde, heeft nu het leven van de Franse zangeres Edith Piaf onder de loep genomen. "No regrets - The life of Edith Piaf" toont een andere kant van "La môme".

"Het stereotype beeld van Piaf, dat ook in de film "La vie en rose" wordt opgehangen, is dat van een zelfdestructieve vrouw", vindt Burke. Zij legt in haar biografie juist de klemtoon op andere facetten, zoals Piafs leergierigheid.

"Mijn boek gaat helemaal een andere richting uit", zegt Burke. "Ik toon hoe creatief ze was en hoezeer ze haar eigen repertoire en haar eigen legende heeft vormgegeven".

Burke heeft geput uit de briefwisseling van Piaf en haar mentor Jacques Bourgeat, een dichter. Uit die brieven blijkt hoe leergierig de ongeschoolde Piaf was en hoe ze ernaar streefde om haar kennis van de Franse spraakkunst en literatuur bij te spijkeren.

Burke vindt dat de brieven, die bewaard worden in de Bibliohèque Nationale de France en nog niet zo lang geleden zijn vrijgegeven, een nieuw licht werpen op de persoonlijkheid van Piaf. "Ze geven een inzicht in wie ze was en hoe ze zich ontwikkelde", zegt de biografe.

Burke heeft met haar nieuwe biografie nochtans ook de nodige kritiek te slikken gekregen. Volgens critici is ze te vriendelijk voor Piaf. Burke verdedigt haar visie. "Het wordt tijd dat Frankrijk eens anders naar Piaf kijkt", vindt ze. "En is het geen goede zaak dat een Australische die taak op zich neemt?".