Minder gezondheidsuitgaven? PS zegt niet nee

Ook de PS wil praten over een minder sterke groei van de uitgaven in de gezondheidszorg. Dat is gebleken tijdens een debat in "De zevende dag". Over het inperken van de uitkeringen aan werklozen is er dan weer geen eensgezindheid, ook niet aan Vlaamse kant.

Formateur Elio Di Rupo (PS) wil 17 miljard euro vinden om tegen 2015 de Belgische staatsfinanciën in evenwicht te brengen. Waar dat geld moet worden gehaald, daar zijn niet alle partijen het over eens. CD&V wil een flink deel van de 17 miljard binnenhalen door de notionele intrestaftrek te beperken, een belangrijke belastingvermindering voor bedrijven.

"Als je het aftopt op 3,8 procent, wat het huidige beleid is van de regering, je trekt dat door, dan is het toch 3 miljard euro dan tegen 2015", zegt Hendrik Bogaert (CD&V). "Een belangrijk bedrag, dus ik denk dat er wat laaghangend fruit is hier en daar wat je kan plukken in die 17."

Nog voor CD&V, alsook voor de andere Vlaamse partijen, mag de groeinorm van 4,5 procent in de gezondheidszorg gehalveerd worden. Ontslagnemend minister  Paul Magnette (PS) veegt dat voorstel niet meteen van tafel. "Er is geen magische oplossing. Wij willen een structurele hervorming van de staat, wij spreken over gezondheidszorg, bijvoorbeeld, dat is niet gemakkelijk voor ons, maar wij zeggen oké, misschien kunnen wij daar besparen", aldus Magnette.

Over de werkloosheid zijn de meningen verdeeld. Iedereen wil werklozen aanporren, maar de N-VA en Open VLD willen ook de werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd. "Wij zijn met Griekenland het enige land waar dat eindeloos is, zegt Siegfried Bracke (N-VA). "Ik vind het normaal dat je solidair bent met mensen die werkloos zijn, maar ik vind het omgekeerde ook, dat werklozen solidair moeten zijn met diengenen die voor hen betalen. Ik vind het niet normaal dat je in dit land 600 50-plussers hebt die nog altijd een uitkering krijgen als schoolverlater."

CD&V, SP.A en PS zijn tegen. "Je moet de werkloosheid in de tijd  beperken, je moet achter die mensen hun veren zitten, maken dat ze werk aannemen en dat je omstandigheden creëert waarin ze die job kunnen of moeten aannemen. Of je ook de uitkering in de tijd moet beperken als globale maatregel voor iedereen, ook voor wie echt geen werk vindt, dat is nog wat anders, want dat lijkt mij nogal hardvochtig", zegt Bruno Tobback (SP.A).

Open VLD benadrukt dat alle overheden een inspanning zullen moeten doen om te besparen.