Touring stelt nut van busbanen in vraag

De vereniging van automobilisten Touring stelt het nut van busbanen in vraag. Volgens de organisatie hebben sommige banen geen nut omdat ze alleen maar worden aangelegd om bepaalde vooropgestelde quota te halen.

De laatste jaren worden in verschillende steden en gemeenten aparte rijvakken aangelegd voor bussen en trams van de openbaarvervoermaatschappijen. Op die manier raakt het openbaar vervoer niet vast in het dagelijkse verkeer en kan het vlotter verlopen.

De automobilistenorganisatie Touring heeft vragen bij de manier waarop beslist wordt over de aanleg van die aparte busbanen. Volgens Touring worden sommige busbanen alleen maar aangelegd om bepaalde quota te halen die zijn opgelegd door de overheden en hebben ze niet allemaal hun nut.

"We hebben de indruk dat de openbaarvervoermaatschappijen het aantal kilometers willen behalen door busbanen aan te leggen op wegen waar het eigenlijk helemaal niet nodig is, op wegen waar geen files staan", zegt woordvoerder Danny Smagghe. "Daar gaan die busbanen een omgekeerd effect hebben en net meer hinder veroorzaken in plaats van die op te lossen."

De automobilistenvereniging vraagt dat er een externe audit wordt uitgevoerd om na te gaan hoe beslist wordt over de aanleg van nieuwe busbanen.

"Busbanen zijn wel nuttig"

Brussels minister van Openbaar Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V) spreekt tegen dat busbanen worden aangelegd, gewoon om quota te halen, en dat busbanen geen nut hebben.

"De aparte rijvakken voor bussen en trams die nu al zijn aangelegd, hebben wel degelijk het openbaar vervoer vlotter laten rijden", klinkt het. "De busbanen die nu zijn aangelegd, zijn nog de makkelijkste geweest, nu komen de moeilijkste, waarbij we echt in concurrentie gaan met het autoverkeer."

Grouwels wil in elk geval doorgaan met het aanleggen van aparte bus- en trambanen, "want het openbaar vervoer moet een goed alternatief zijn om comfortabel op je bestemming te geraken."