N-VA geniet meer steun dan ooit in VRT-peiling

Als het vandaag verkiezingen zouden zijn, dan zou de N-VA nog hogere toppen scheren. Ook Groen! stijgt tot recordhoogte. Dat blijkt uit de peiling van de VRT en De Standaard. De andere partijen verliezen of trappelen ter plaatse. Opvallend is wel dat de krachtverhoudingen niet wezenlijk veranderen tegenover 13 juni 2010.

Wie dacht dat de N-VA haar hoogtepunt voorbij is, is eraan voor de moeite. Bijna een jaar na de federale verkiezingen bereikt de partij van Bart De Wever een absoluut hoogtepunt met 33,5 procent, een winst van 5,3 procent tegenover 13 juni 2010.

De partij holt daarmee voort de hele rechterkant van het Vlaamse politieke spectrum uit. Vooral Open VLD wordt geslachtofferd. De liberalen verliezen 2,2 procent tegenover de vorige peiling en staan met 11,8 procent toch wel een eindje verwijderd van de 14 procent die ze bij de stembusgang in 2010 nog wisten te behouden.

De N-VA is erin geslaagd om heel wat liberale stemmen los te weken en naar zich toe te trekken. Ook bij deze peiling is die verschuiving heel duidelijk. 13 procent van de liberale kiezers geeft aan zijn stem te veranderen in een stem voor de N-VA. Van haar potentiële kiezers - mensen die zich kunnen inbeelden hun stem aan Open VLD te geven - verzilvert de partij slechts 28 procent, terwijl 30 procent uiteindelijk voor de N-VA kiest.

Open VLD wordt daarmee maar nipt groter dan Vlaams Belang, eveneens een belangrijke bron van nieuwe N-VA-kiezers. De partij doet het iets beter dan bij de vorige peiling, maar neemt wel een duikje van 1,1 procent tegenover de verkiezingen. Ze zakt weg tot 11,5 procent.

De grootste verliezer is LDD. De partij van Jean-Marie Dedecker verliest 2,5 procent en behoudt nog een luttele 1,2 procent. Daarmee lijkt de rol van de partij volledig uitgespeeld.

Groen! wint, SP.A en CD&V blijven status quo

Naast de N-VA komt ook Groen! als winnaar uit deze peiling. Met 9,2 procent bereiken de groenen zelfs een ongeziene recordhoogte. Die 9,2 procent is een winst van 2,1 procent tegenover de vorige verkiezingen.

Opvallend is dat de groenen deze keer over een trouw publiek blijken te beschikken. Traditioneel durven Groen!-kiezers immers wel eens te zwalpen, maar nu blijken hun kiesintenties strak gebetonneerd. De overgrote meerderheid (89 procent) van de Groen!-kiezers blijft bij zijn keuze van juni 2010.

Wie toch zijn groene stem wil veranderen, kiest in de eerste plaats voor de SP.A. Die partij doet het met 14,6 procent iets minder goed dan bij de verkiezingen, toen ze 14,9 procent haalde. Maar tegenover de vorige peiling (13,2 procent) is dit percentage wel een opsteker. 

CD&V blijft met 17,5 procent ook zo goed als status quo tegenover de verkiezingen (17,6 procent). Tegenover de vorige peiling (18,2 procent) dendert de partij voort achteruit.

Geen verkiezingen! Geen soelaas?

Niet alleen de Groen!-kiezers, maar ook de andere kiezers, blijken honkvast, in die zin dat slechts 19 procent van hen zijn stem van juni 2010 wil veranderen. De kiesintenties van de Vlamingen blijken dus net zo verankerd te zijn als de posities aan de onderhandelingstafel voor een regering. En verkiezingen beloven dus geen weg uit de impasse.

Daar zijn de Vlamingen zich blijkbaar bewust van: slechts 22 procent is voorstander van een nieuwe stembusgang, tegenover 59 procent die tegen is. En toch zijn het aantal voorstanders gestegen (3 procent) en het aantal tegenstanders gedaald (6 procent). Het idee van nieuwe verkiezingen wordt misschien langzaamaan als de laatste strohalm gezien.

  • 1.048 ondervraagden
  • peiling afgenomen tussen 25 mei  en 7 juni 2011
  • herwegingsprocedure: per provincie (geslacht, onderwijsniveau, beroep en uitslag federale verkiezingen 2010)

Meest gelezen