150.000 Soedanezen op de vlucht voor geweld

De leiders van Noord- en Zuid-Soedan zitten samen om een oplossing te vinden voor het geweld in de grensstreek. Zuid-Soedan scheurde zich in een referendum af van het noorden en er is nog geen akkoord over de grens. Volgens de Verenigde Naties zijn door het geweld al bijna 150.000 mensen op de vlucht.

Het overwegend islamitische noorden en het overwegend christelijke zuiden van Soedan waren jarenlang in een bloedige burgeroorlog verwikkeld waarbij naar schatting 1,5 miljoen doden zijn gevallen. In 2005 werd een vredesakkoord afgesloten. Het sluitstuk van dat vredesakkoord was een referendum in januari van dit jaar. Daarin kozen de Zuid-Soedanezen er in groten getale voor om zich af te scheuren van het noorden.

Het referendum verliep vreedzaam en Omar al-Bashir, de president van het noordelijke deel van Soedan, zei dat hij zich bij het resultaat neerlegde en de onafhankelijkheid van het zuiden niet zou tegenwerken. Maar de precieze grenzen van beide staten liggen nog niet vast en dat veroorzaakt heel wat spanningen in het grensgebied. Het geweld laait er de laatste maanden geregeld opnieuw op.

Inzet van heel wat spanningen zijn de olievelden die in het grensgebied tussen noord en zuid liggen. Een betwiste, olierijke provincie is Abyei. Noordelijke troepen hadden Abyei eind mei veroverd op die van het zuiden. Het geweld heeft duizenden mensen in de grensstreek op de vlucht gejaagd.

De voorbije dagen zijn de gevechten in het gebied nog heviger geworden en is de vluchtelingenstroom nog groter geworden. Volgens de Verenigde Naties zijn nu al bijna 150.000 mensen op de vlucht geslagen. De situatie is schrijnend, de hulporganisaties raken nauwelijks ter plaatse.

De leiders van Noord- en Zuid-Soedan, Omar al-Bashir en Salva Kiir, voeren momenteel onderhandelingen in Ethiopië om een einde te maken aan het geweld. Er is een akkoord in de maak waarbij het noorden zijn troepen terugtrekt uit Abyei. Ethiopië is bereid om de grens van Abyei te controleren als een VN-missie.

De onafhankelijkheid van Zuid-Soedan zou op 9 juli officieel moeten ingaan.