"Volksraadpleging kan de oplossing bieden"

Het bedrijfsleven stelt dat de aanslepende formatie de economie en ons imago hoe langer hoe meer schade toebrengt. Unizo stelt dat 53% van de ondernemers hinder ondervindt. Lorenz Bogaert, oprichter van de netwerksite Netlog, stelt naar analogie van het bedrijfsleven voor om volksraadplegingen te houden. Dat zei hij in een gesprek met "De ochtend" op Radio 1.

"Als wij er niet uitraken met de bedrijfsleiding, gaan we naar onze algemene vergadering met een of meerdere voorstellen", zegt Bogaert. "Dan vragen wij om een keuze en dat zou je ook in België kunnen doen, een volksraadpleging of een soort referendum. Dat kan met de huidige ploeg."

"Zoiets zou wel helpen om het gezichtsverlies van de partijen te beperken. Want als ik er goed naar kijk, dan gaat het toch vooral daarom: hoe kan ik dat uitleggen aan mijn achterban, in plaats van wat de mogelijkheden zijn. Als je de achterban mee de touwtjes in handen geeft, dan is het makkelijker."

"Zijn jullie nog altijd aan het vechten?"

"We ondervinden toch wel een "sense of urgency", enerzijds door het uitblijven van bepaalde uitvoeringsbesluiten", zegt  Bogaert. "In onze sector zijn de licenties om elektronisch geld te beheren, erg belangrijk, maar als je belt naar een overheidsinstantie, dan zeggen die: "We kunnen u niet helpen, we moeten wachten op een regering"."

"Aan de andere kant begin je jezelf ook meer en meer te schamen als je internationale zaken doet. Mensen beginnen toch vragen te stellen. Een half jaar geleden zeiden we nog: "We komen er wel uit" en nu is altijd de openingszin: "Hoe is het daar nu in België? Zijn jullie nog aan het vechten?" Dus dat komt zeer negatief over."

"Ik probeer altijd zo snel mogelijk het onderwerp te veranderen, want er verandert heel weinig, je leest altijd dezelfde dingen in de krant. Het komt steeds negatiever over als ondernemer in het buitenland. Het is een soort van schaamte."

"België is niet het meest sexy land om nu zaken mee te doen. Er is geen ondernemingsbeleid in ons land en het ziet er niet naar uit dat dit er het komende jaar wel zal zijn, want je hebt twee partijen lijnrecht tegenover elkaar. Door de markt wordt je dat heel erg kwalijk genomen."

"Helft van de bedrijven ondervindt hinder"

Zelfstandigenorganisatie Unizo stelt dat 53 procent van de ondernemers bij de vereniging "nadelige gevolgen ondervindt" van de aanslepende regeringsonderhandelingen. Het gaat om uitgestelde bestellingen of niet toegekende aanbestedingen waardoor het vertrouwen van de klant en de handelspartner zou verzwakken. Slechts 2 procent zegt helemaal geen hinder te ondervinden.

"In december was er nog begrip, ondernemers weten dat overhaaste beslissingen niet renderen", verklaart Unizo-topman Karel Van Eetvelt. "Dat begrip is echter eindig, een gelijkaardig scenario zou in eender welk bedrijf het failliet betekenen." Het uitblijven van een regering verklaart volgens Unizo mee het lage vertrouwen van ondernemers in België.

Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen komt tot dezelfde conclusie. Daar zegt 47 procent van de ondernemers een negatieve invloed te ondervinden van de aanslepende formatie. Het gaat dan vooral om "geblokkeerde dossiers", zoals de aangepaste berekening van de sociale bijdragen, striktere betaaltermijnen voor wanbetalers, de verhoging van de minimumpensioenen of de evaluatie van de btw-verlaging in de horeca die moet leiden tot een verlaagde btw van 6 procent voor de volledige sector.

"Beslissingen nodig na de zomer"

Rudi Thomaes van het Verbond van Belgische Ondernemingen vindt de besluiteloosheid van het laatste jaar het grootste probleem en stelt dat er dringend beslissingen moeten worden genomen, ongeacht het feit of dat met de huidige ontslagnemende of met een nieuwe regering gebeurt. "De kraptes op de arbeidsmarkt en de betaalbaarheid van onze pensioenen op termijn maakt dat we onder eender welk politiek scenario tot beslissingen moeten komen in de tweede helft van het jaar met betrekking tot de eindeloopbaan en het activeren van onze 50-plussers."