Leterme: "Mijn regering is metaalmoe"

Premier Yves Leterme zegt in het Nederlandse blad Trouw dat hij "metaalmoeheid" vaststelt in zijn regering. "Het is genoeg geweest. Wij besturen het land, terwijl anderen achterover liggen. Dat is niet de normale gang van zaken", zegt hij.

In het blad zegt Leterme ook dat hij zich zorgen maakt over de aanslepende formatie en dat ons land dringend een hervorming nodig heeft, meer bepaald "een duidelijke afbakening van bevoegdheden, meer eigen financiële verantwoordelijkheid voor de regio's en een oplossing voor het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde".

De aanstelling van Elio Di Rupo als formateur ziet Leterme als "een nieuw gegeven". "Er is echt iemand aangeduid om een regering te vormen. Ik hoop dat het lukt." Maar echt heel positief is Leterme niet. Volgens de premier zijn er "tactische opstellingen die minder op hun plaats zijn op dit moment". "Men onderhandelt met één oog op de voorstellen en één oog op de opiniepeilingen."

Leterme ziet in de lange formatieronde wel een soort van eerherstel voor zichzelf als premier. Leterme zegt dat hij na de verkiezingsdag vorig jaar achterbleef met een gevoel van ontgoocheling, maar dat dit gevoel inmiddels wel verdwenen is. "Ik had het er moeilijk mee gehad als er binnen enkele weken een nieuwe regering geweest was. Dan zou het beeld versterkt zijn dat het aan mij lag. Het feit dat het wat langer duurt, ontkracht dat beeld.

De premier zegt ook tevreden te zijn over het werk van zijn regering in lopende zaken. "Onze balans is positief. De groei van de Belgische economie is hoger dan het Europese gemiddelde, de werkloosheid lager en het begrotingstekort blijft beperkt. De Belgische economie draait op dit moment beter dan de Nederlandse."

Hoe lang leeft België nog?

Gevraagd of ons land over 20 jaar nog zal bestaan, antwoordt Leterme positief. "België zal over 20 jaar nog bestaan, maar met Gemeenschappen en Gewesten met meer bevoegdheden en verantwoordelijkheid. Ze kunnen niet meer aan het Belgische infuus blijven liggen, ze moeten financieel verantwoordelijk zijn."

Als er uiteindelijk een nieuwe regering zal zijn, sluit Leterme niet uit dat hij een mandaat zal opnemen. "Ik zal kijken wat het project is en wie eraan gaat deelnemen. Een plaats in de regering sluit ik niet uit."

Lees hier het volledige interview met Leterme.

Meest gelezen