"Als Di Rupo mislukt, is het aan De Wever"

Voor Open VLD-voorzitter Alexander De Croo moet N-VA-voorzitter Bart De Wever de fakkel overnemen als formateur Elio Di Rupo (PS) zou falen in zijn opdracht. De Croo wil in elk geval geen verkiezingen.

Bart De Wever had gisteren gezegd dat er na de zomervakantie "een ontknoping" moet komen. Dan zijn er drie mogelijke opties: er is een akkoord en er komt een nieuwe regering, de regering-Leterme krijgt opnieuw het vertrouwen (Leterme III) of er komen nieuwe verkiezingen. De Wever vreest dat het dat laatste scenario wordt.

"Ik denk dat alle partijen hopen dat formateur Di Rupo slaagt in zijn opdracht. Ik denk ook dat dat mogelijk is. Hij zal wel de moed moeten hebben om buiten zijn eigen programma te treden", vertelt De Croo. Hij ging vandaag bij Di Rupo langs om over sociaal-economische thema's te praten. Deze voormiddag ging Laurette Onkelinx (PS) ook al langs bij de formateur.

In de peiling die de VRT en De Standaard vrijdag publiceerden, doet Open VLD het niet zo goed. "Maar mocht Di Rupo niet slagen, wat ik niet hoop, dan zie ik niet in waarom we verkiezingen zouden moeten krijgen. Ik denk dat het dan logisch is dat Bart De Wever aan zet komt. Hij heeft nog geen volwaardige kans gehad", zegt De Croo.

In oktober 2010 werd De Wever aangesteld als koninklijk verduidelijker. Hij kreeg toen tien dagen van de koning, iets waar hijzelf al meerdere keren over heeft geklaagd. Ook voor Di Rupo formateur werd op 16 mei, was De Wever nog vragende partij om zelf aan zet te komen.

"Front van hervormers"

De Croo wijst ook het voorstel van De Wever af om een Vlaams front te vormen tegen de Franstaligen. De N-VA doelt dan op een front met Open VLD, CD&V en de N-VA. "Ik weet niet of een front de manier is om snel tot een compromis te komen", zegt De Croo. "De sociaal-economische tegenstellingen zijn niet communautair."

Volgens De Croo zijn er conservatieve partijen, waaronder de PS, en "partijen die hervormingen willen doorvoeren". Hij heeft het dan over de MR, Open VLD, CD&V en de N-VA. "Als zij met elkaar overleggen, dan is dat goed. Als er een uitnodiging komt, zullen wij daar op ingaan."

Di Rupo formeert morgen voort

Vandaag zag de formateur De Croo en Onkelinx. Morgen ontvangt hij partijvoorzitters Caroline Gennez (sp.a), Joëlle Milquet (cdH) en Wouter Van Besien (Groen! ). Donderdagvoormiddag overlegt Di Rupo dan nog met Jean-Michel Javaux (Ecolo). Dan zal zijn tweede consultatieronde afgelopen zijn.

Di Rupo heeft beloofd dat hij in juni nog twee nota's zal voorleggen, een sociaal-economische en een communautaire nota. Hij zou die niet alleen aan de partijvoorzitters overmaken, maar ook aan de pers. Het is nog niet duidelijk wanneer die nota's verwacht kunnen worden.