Nieuwe burgemeester Kraainem ook niet benoemd

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) heeft beslist dat hij ook de nieuwe kandidaat-burgemeester van faciliteitengemeente Kraainem, Véronique Caprasse (FDF), niet zal benoemen. Bourgeois zegt dat ze niet bereid is om de taalwetten te respecteren. De Franstalige partijen reageren verontwaardigd na de beslissing.

In december 2010 raakte bekend dat Arnold d'Oreye de Lantremagne (FDF, kleine foto) een stap opzijzette als kandidaat-burgemeester van Kraainem. Hij is een van de drie burgemeesters in faciliteitengemeenten die door Bourgeois niet wordt benoemd omdat ze de taalwetten niet respecteren.

D'Oreye de Lantremagne besloot "om persoonlijke redenen" dat hij niet langer kandidaat-burgemeester is. Eerste schepen Véronique Caprasse werd aangewezen als nieuwe kandidaat-burgemeester. De Vlaamse oppositie in Kraainem eiste in december dat ze schriftelijk zou beloven dat ze de taalwetgeving zou respecteren.

Wie de burgemeesters in de faciliteitengemeenten benoemt, is een van de onderwerpen die als pasmunt kan dienen bij een mogelijk compromis over de splitsing van de kieskring BHV. Maar voorlopig is dat een bevoegdheid van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bourgeois. Hij oordeelt nu dat ook Caprasse de taalwetgeving niet naleeft.

Bourgeois vertelt aan het persagentschap Belga dat hij een gesprek had met Caprasse. "Zij is niet bereid de taalwet na te leven. Ze zegt dat ze niet zal tussenkomen als een raadslid of een schepen in het Frans deelneemt aan de beraadslaging. En ze heeft een probleem met de omzendbrieven-Peeters en -Martens." De voertaal in de gemeenteraad bij de faciliteitengemeenten is het Nederlands.

Bourgeois zegt dat de beslissing niet partijpolitiek of communautair is. "Ik betreur het dat ik haar niet kan benoemen. Ik had de hand uitgestoken en aan de meerderheid gevraagd iemand voor te dragen die de taalwetgeving wil respecteren. Maar als vakminister moet ik de wet toepassen", zegt hij aan Belga.

"Dit is een negatie van de democratie"

Het FDF en de MR, waarvan het FDF deel uitmaakt, reageren erg boos op de beslissing van Bourgeois. "Hij ontkent de democratie", zeggen de respectievelijke voorzitters Olivier Maingain en Charles Michel in koor. Maingain gaat nog een stapje verder en spreekt over "duister nationalisme". Hij zal de kwestie nog eens voor de Mensenrechtenraad bij de VN brengen.

De Vlaamse en de Franstalige partijen staan in deze kwestie lijnrecht tegenover elkaar. Bourgeois zegt dat "de hele Vlaamse regering op een lijn zit in deze beslissing". Ook Open VLD, op Vlaams niveau in de oppositie, staat achter de niet-benoeming. Voorzitter Alexander De Croo zei in "Terzake" dat het "onaanvaardbaar is dat de taalwetgeving niet wordt gerespecteerd", in een reactie op Michel, de voorzitter van zusterpartij MR.

Het CDH reageert ook ziedend. "Bourgeois blaast het BHV-dossier eenzijdig nieuw leven in, op een moment dat er nood is aan kalmte en respect om de onderhandelingen op te starten", klinkt het in een mededeling. Bij de PS reageert Rudy Vervoort, de leider van de Brusselse afdeling van de PS. Hij spreekt over een "nieuwe provocatie".