Onzekerheid over Belgische rating blijft

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's verandert voorlopig niets aan de Belgische rating, maar evenmin aan de negatieve vooruitzichten van december. Niets sluit echter uit dat onze rating alsnog verlaagd zou worden.

De voorbije maanden was er in de Wetstraat en elders stilzwijgend gezweet over een mogelijke verlaging van onze kredietwaardigheid door Standard & Poor's (S&P). Dat zou ertoe leiden dat de overheid meer rente zou moeten betalen voor haar schulden en dus nog meer zou moeten gaan snoeien. Bovendien zou het vertrouwen in onze economie een forse deuk krijgen.

Op 14 december had Standard & Poor's de Belgische rating weliswaar behouden op AA+, het op een na beste niveau. Tegelijk werden de vooruitzichten van S&P voor België toen verlaagd van "stabiel" naar "negatief".  . 

Het bureau maakte zich toen zorgen over het uitblijven van een nieuwe regering die structurele hervormingen inzake overheidsfinanciën zou moeten doorvoeren. Toen was gezegd dat er begin juni een ratingverlaging kon komen als er geen nieuwe regering zou zijn. Mocht die er wel zijn, maar ineffectief blijken te zijn, overwoog S&P om de rating over twee jaar te verlagen.

De datum van 14 juni -door sommigen beschouwd als een ultimatum- is vandaag verstreken. S&P deelt nu mee dat er "niets veranderd is", maar sluit niet uit dat dat alsnog zou gebeuren; De onzekerheid blijft dus voortduren, zowel over onze gunstige rating als over de negatieve vooruitzichten.

Rating blijft, dreiging ook

Zes maanden zijn nu verlopen, maar er is nog altijd geen uitweg uit de politieke crisis in ons land. Er is nu wel een formateur, Elio Di Rupo (PS), en dat geeft voor optimisten dan toch ergens een vooruitzicht op een mogelijk nieuwe regering.

Anderzijds kan S&P er niet omheen dat onze economie vrij goed boert en dat de ontslagnemende regering bij de EU een meerjarenbegroting heeft ingediend die heel wat beter oogt dan die van de andere eurolanden, met uitzondering van Duitsland en Luxemburg.

En daar zit mogelijk een lichtpuntje: in het verslag van 14 december schreeft S&P ook dat onze rating behouden zou zijn als België de financiële situatie zou stabiliseren en er verbetering zou zijn op andere vlakken.