Pensioenbonus is een jaar langer van kracht

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft beslist dat de pensioenbonus met een jaar wordt verlengd.

De pensioenbonus werd ingevoerd naar aanleiding van het Generatiepact uit 2005. Met een wetsvoorstel van Sonja Becq (CD&V) is het systeem nu van kracht tot eind 2013.

De bonus moet oudere werknemers aanmoedigen om langer aan het werk te blijven. Wie doorwerkt na 62 jaar of na een loopbaan van 44 jaar, krijgt een hoger pensioen. Bovenop het voorziene pensioenbedrag levert dat per extra gewerkte dag 2 euro op. Voor wie aan de slag blijft tot 65, levert dat maandelijks 150 euro op.