Protest tegen lesverbod aan sans-papiers

In verschillende steden in Vlaanderen en ook in Brussel hebben lesgevers en cursisten uit het volwassenenonderwijs betoogd. Ze protesteren tegen de nieuwe maatregel die onderwijsinstellingen verbiedt om illegalen in te schrijven voor de lessen Nederlands.

Om de wachtlijsten voor de cursussen Nederlands voor anderstaligen weg te werken, stelde Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) voor om personen zonder een geldige verblijfsvergunning uit te sluiten van het volwassenenonderwijs.

Volgens de actievoerders is onderwijs een grondrecht. "Zowel op juridisch als op maatschappelijk vlak roept het voorstel van minister Smet heel wat vragen op", meent Geert Marrin van Samenlevingsopbouw, een van de initiatiefnemers. "De Raad van State heeft van in het begin aangetoond dat de juridische basis van het voorstel erg wankel is."

Marrin benadrukt dat het niet om een massabetoging gaat, maar om een symbolische manifestatie. Morgen wordt over de maatregel gestemd in het Vlaams Parlement.