Stralingsmeters voor kinderen in Fukushima

In de herfst zal de stad Fukushima stralingsmeters ter beschikking stellen van 34.000 kinderen tussen 4 en 15 jaar oud. Het de bedoeling dat de ouders dan zelf zullen kunnen controleren in welke mate hun kinderen zijn blootgesteld aan radioactieve straling.

De stad Fukushima meet dagelijks zelf de straling, maar de ouders blijven verontrust over de blootstelling van de kinderen. "We hopen dat de verdeling van de apparaten helpt om de ouders gerust te stellen", zegt stadsambtenaar Koki Watanabe.

Na de aardbeving en de tsunami van 11 maart vond in de kerncentrale van Fukushima een ramp plaats. Vier van de zes reactoren raakten zwaar beschadigd en in drie reactoren was er een volledige meltdown: de brandstofstaven liggen volledig gesmolten in het reactorvat. Door de ramp is een grote hoeveelheid radioactiviteit vrijgekomen.

Intussen werkt Tepco, de maatschappij die de kerncentrale exploiteert, voort aan een installatie die radioactief besmet koelwater moet zuiveren.