Vooruitzichten op werk blijven rooskleurig

Tien procent van de werkgevers in ons land wil de komende maanden mensen in dienst nemen. Dat blijkt uit een rondvraag van het uitzendbedrijf Manpower.

Elk kwartaal stelt Manpower aan zo'n 63.000 werkgevers wereldwijd de vraag: "Hoe zal de totale werkgelegenheid in uw onderneming zich het komende kwartaal ontwikkelen in vergelijking met het huidige kwartaal?"

Uit de 750 Belgische antwoorden blijkt dat 10% van de werkgevers van plan is om medewerkers in dienst te nemen. 2% overweegt om mensen te ontslaan en 88% houdt het op een status-quo.

Het vooruitzicht voor de arbeidsmarkt lijkt daarmee somberder dan vorig kwartaal. Maar toen noteerden we dan ook het hoogste cijfer van de afgelopen vijf jaar. Manpower wijst erop dat de algemene tendens positief blijft. Enkel in Duitsland zijn de vooruitzichten rooskleuriger.

De meeste indienstnemingen worden voorspeld in de sector transport en logistiek. Ook in de financiële en vastgoedsector blijft de wil om mensen aan te nemen hoog, net als in de industrie.

Wereldwijd presteren groeilanden als India, Brazilië en Taiwan het sterkst.