"Armoederisico kwetsbare groepen blijft groot"

De gemiddelde Vlaming heeft een goede leefsituatie, maar kwetsbare Vlaamse bevolkingsgroepen scoren slecht op de meeste sociale indicatoren. Dat leert de studie "De sociale staat van Vlaanderen 2011" die minister-president Kris Peeters heeft voorgesteld.

"De sociale staat van Vlaanderen 2011" van de Studiedienst van de Vlaamse Regering schetst een beeld van de leefsituatie van de Vlamingen, bekeken vanuit verschillende levensdomeinen en vergeleken met de situatie in andere landen en regio's.

Volgens de resultaten leeft de Vlaming rijkelijk. Hij heeft onder meer niet te veel gezondheidsproblemen, bezit een comfortabele woning, haalt goede leerprestaties en is tussen 25 en 54 druk aan het werk. "Heel goed nieuws" en een "bemoedigend en geruststellend beeld", zegt minister-president Peeters (CD&V).

De leefsituatie van kwetsbare groepen, zoals bijvoorbeeld alleenstaanden, ouderen, laagopgeleiden, allochtonen of personen met een laag inkomen, is daarentegen beduidend minder goed dan dat van de doorsnee Vlaming, en dat op bijna alle domeinen. Een keer in die groepen beland, deel je in alle klappen, aldus de minister-president.

Zo hebben ze minder goede leerresultaten en geraken ze daardoor moeilijker aan goed betaald werk. Ze hebben ook een minder gezonde levenstijl, zijn vaak depressiever en gebruiken meer slaap- en kalmeermiddelen. "Hoewel het armoederisico voor een aantal specifieke kwetsbare groepen ook in Vlaanderen hoog is, doet onze regio het beter dan vele andere goed presterende landen", stelt de studie.

Duurzaamheid en verkeer kunnen beter

Voorts blijkt uit de studie dat Vlaanderen op het vlak van duurzaamheid nog niet tot de Europese top behoort. De energie-efficiëntie van de woningen kan beter. Ook fijn stof is nog te veel in de lucht aanwezig door het grote aantal dieselwagens en dat schaadt de gezondheid. Volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie sterven elk jaar 1.155 Vlamingen aan de gevolgen van een slechte luchtkwaliteit.

Daarnaast hebben relatief veel Vlamingen last van lawaaihinder door verkeer. Gemiddeld genomen leeft 1 op de 5 inwoners van de EU-lidstaten overdag in een omgeving met een geluidsbelasting van meer dan 65 decibels. In Vlaanderen gaat het om 1 op de 3 inwoners. Het aantal verkeersdoden ligt ook veel hoger dan in andere West-Europese landen, hoewel dat aantal jaarlijks afneemt.

De Vlaming staat ook veel in de file. De verliesuren lopen niet enkel op op de snelwegen maar ook op het onderliggende wegennet. Verwacht wordt dat de fileproblematiek nog tot 2020 blijft toenemen. Om dat tegen te gaan, kan bijvoorbeeld het openbaar vervoer worden uitgebouwd. Voor die maatregel bestaat ook een groot maatschappelijk draagvlak, in tegenstelling tot een kilometerheffing.