"Een minister die liegt, moet een stap opzijzetten"

Volgens Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) heeft Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) gelogen in het dossier van de topsportscholen en zou hij dus beter opstappen. "Het gaat mij niet over het voorwerp van de discussie, maar een minister die liegt, zet in elk serieuze democratie een stap opzij."
Philippe Muyters

In het aanbod van de topsportscholen zal worden gesnoeid, zo raakte gisteren bekend. Handbal zal wellicht verdwijnen, judo en atletiek zullen moeten inbinden. Minister Muyters zei gisteren op Radio 1 evenwel dat er nog geen definitieve beslissing genomen is over een mogelijke sluiting. "Een leugen", reageert Lode Vereeck (kleine foto) nu in "De ochtend", want volgens hem is er wel degelijk al een tijd geleden beslist.

"Ik heb de bewijzen zwart op wit. Ik beschik over een mail  van 7 juni, ondertekend door de minister. Hij zegt daarin: ik heb uw schrijven aandachtig doorgenomen en kan begrip en respect opbrengen voor het feit dat u het moeilijk heeft met de beslissing om het topsportschoolproject handbal geleidelijk aan stop te zetten." Muyters verwijst in de mail ook naar de beleidsaanbevelingen van Bloso, terwijl hij gisteren nog zei dat hij die niet heeft kunnen bekijken, aldus Vereeck. "Dat is dus onzin“, besluit hij.

LDD vraagt nu het ontslag van Muyters. “Ik vind dit een ernstig vergrijp. Het gaat mij niet over het voorwerp van de discussie. Maar een minister die liegt, zet in elke serieuze democratie een stap opzij."

Muyters: "Ik heb heel correct gehandeld"

Minister Muyters ontkent dat hij gelogen zou hebben. Volgens hem stelt de LDD' er de zaak helemaal verkeerd voor. "Ik heb in januari een eerste rapport gekregen van Bloso, meegebaseerd op een studie van de VUB. Daaruit blijkt heel duidelijk dat de handbalschool een heel slechte evaluatie krijgt. Ik heb dan voorgesteld dat Bloso contact zou opnemen met de betrokken federaties en ook met de VUB om de eindconclusies van het rapport  te bespreken. Dat is nu gebeurd in de afgelopen maanden."

Dat hij het had over een beslissing, was om de betrokkenen geen valse hoop te geven, luidt het. "Ik heb intussen de ouders van heel wat handballers over de vloer gehad. De evaluatie van die topsportschool handbal was zo negatief dat ik die mensen geen idee wou geven dat die conclusie nog teruggeschroefd zou worden. Waar absoluut wel nog over gesproken kan worden -en dat staat ook in de mail- is over het uitdoofscenario en over alternatieven."

"Er is nog geen opdracht gegeven aan Bloso voor verdere uitvoering. Ik heb nergens mijn handtekening gezet onder een akkoord met de conclusies, want ik heb ze pas gisteren gekregen. Ik denk dus dat ik heel correct heb gehandeld", besluit Muyters. Aan opstappen denkt hij dan ook absoluut niet.