"Ik zal thuis wel spelletje stratego spelen"

De oproep tot frontvorming aan de Vlaamse zijde door de N-VA wordt niet door iedereen enthousiast onthaald. "Rechtse frontvorming leidt tot blokkeringen en sociale afbraak", vindt SP.A-voorzitter Caroline Gennez. "Er is maar een formateur, alleen hij beslist wie aan tafel zit", reageert CDH-voorzitter Joëlle Milquet. "Als ik stratego wil spelen, zal ik dat wel thuis doen", luidt het bij Groen!-voorzitter Wouter Van Besien.

N-VA-voorzitter Bart De Wever roept al geruime tijd op tot een Vlaams front met CD&V en Open VLD om de Franstaligen te dwingen om met grotere toegevingen over de brug te komen.

Dat het De Wever menens is, blijkt uit de uitnodiging voor een gesprek hierover die hij naar Open VLD-voorzitter Alexander De Croo en CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft gestuurd. De twee partijvoorzitters gaan ook op de uitnodiging in om morgenmiddag een gesprek te voeren over een gezamenlijke strategie.

Toch betekent dit niet dat CD&V en Open VLD voor zo'n Vlaams front staan te springen. De Croo vindt zo'n front geen goed idee, maar een gesprek erover wilde hij niet uit de weg gaan. De Croo zelf opteert veeleer voor overleg tussen hervormingsgezinde partijen. Hij doelt daarmee op Open VLD, CD&V, de N-VA en de MR. Bij CD&V luidt het dat ze "in elk geval zullen luisteren naar wat nu juist de bedoeling is".

"Er is maar een formateur, hij beslist, niemand anders"

Wie zeker niet hoog oploopt met het frontaanzoek van De Wever is de SP.A-voorzitster Caroline Gennez. "Wat we nodig hebben, is een coalitie met partijen en politici die willen", liet ze verstaan voor haar gesprek met formateur Di Rupo deze voormiddag. Gennez kreeg geen uitnodiging, maar vindt zelf ook dat ze geen plaats heeft in "fronten of allianties die blokkeren of dingen afbreken". "Ik denk niet dat dat in het belang is van de welvaart."

Gennez benadrukte dat de Vlaamse socialisten de staat en de economie grondig willen hervormen, "maar dan op een constructieve manier". Ze liet ook verstaan de "dreigementen en deadlines heel vermoeiend" te vinden. "Ik begin het een beetje beu te worden dat strategie en tactiek elke dag voorgaan op inhoud."

Ook CDH-voorzitter Joëlle Milquet is niet bijster enthousiast over de parallelle vergadering die de N-VA met Open VLD en CD&V heeft belegd. Voor aanvang van haar consultatie bij formateur Di Rupo liet ze haar ongenoegen blijken. "Er is maar een formateur. Hij stelt nota's op en beslist wie mee aan tafel zit. Niemand anders moet dat doen."

"Het is tijd om alle steriele spelletjes stop te zetten en wat staatsmanschap te tonen", klonk het. "We zitten niet in een electorale periode, de bevolking wacht op een regering. Het is dus tijd dat er gewerkt wordt." Milquet zelf had een nota van 100 bladzijden voor de formateur met "evenwichtige en dynamische voorstellen over werkgelegenheid die iedereen tevreden zullen stellen."

Groen!-voorzitter Wouter Van Besien was de laatste die vandaag op bezoek ging bij formateur Di Rupo. Ook hij reageert sceptisch op het N-VA-voorstel tot frontvorming, een voorstel waarbij Groen! uit de boot zou vallen. Maar er is geen Vlaams front nodig, vindt de Groen!-voorzitter.

"Schermen met fronten en allianties en dreigen met nieuwe verkiezingen leidt alleen maar tot nodeloze vertraging", klinkt het. "We moeten niet de kiezer doen werken maar zelf onze job doen. Als ik stratego wil spelen, zal ik dat wel thuis doen"

Javaux hekelt "zwart-witdenken" Michel

Niet alleen aan Vlaamse kant liggen de linkse partijen onder vuur, gisteren haalde MR-voorzitter Charles Michel nog eens zwaar uit naar de linkse partijen beneden de taalgrens. Michel verweet hen een "vorm van sociaal-economisch conservatisme en immobilisme".

Ecolo-voorzitter Jean-Michel Javaux hekelt in Le Soir het "zwart-witdenken" van Michel, die volgens hem niet aan liberalisme doet, maar aan "binarisme". Javaux roept zijn MR-collega tot meer nederigheid op, de crisis is namelijk ontstaan toen de liberalen in 2007 een centrumrechtse alliantie wilden opzetten en is in 2010 versterkt doordat een liberale partij de stekker uit de regering trok, aldus Javaux.

De Ecolo-voorzitter vraagt Michel ook uitdagend of hij niet beter zou proberen om de standpunten van het FDF en de N-VA dichter bij elkaar te brengen. "Dat zou pas echt nieuws opleveren", klinkt het.